Tar hjälp av experter inom social hållbarhet och integration

En viktig del i projektet ”Sätt färg på” är att inhämta kunskap om bland annat social hållbarhet, integration och ungdomsarbetslöshet.
– Vi tittar på goda exempel som är gjorda i miljonprogrammet och vi har hämtat många idéer från Malmökommissionens arbete, säger Erling Zandfeld, projektledare för ”Sätt färg på”.

Malmökommissionen är en slutrapport som har tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsen i Malmö med syfte att minska skillnader i hälsa bland invånarna i Malmö. Tapio Salonen är professor i socialt arbete och dekan på Malmö Högskola. Han är också kommissionär i Malmökommissionen och en av de experter som Målaremästarna har tagit hjälp av i projektet ”Sätt färg på”.

– Målaremästarna kan måleri och vi har drivit flera arbetsmarknadsprojekt. Men integration och ungdomsarbetslöshet är mycket svåra frågor och där tar vi hjälp av experter på området, säger Erling Zandfeld.

Chalmers, Göteborgs Universitet och Malmö Högskola är några av de universitet och högskolor som Målaremästarna kommer att ta hjälp av i ämnet social hållbarhet. – Vi siktar också på att få ett forskningsprojekt att följa vårt arbete med ”Sätt färg på”, säger Erling Zandfeld.

Foto: Malmö Högskola