23 km konst

23 km konst: Från Angered till Klippan

Konststråket sträcker sig över 23 km och har sin början vid Kulturhuset Blå Stället i Angered, löper genom stadens centrum och når slutligen Röda Sten Konsthall. Den långa sträckan passerar genom olika stadsdelar, inklusive Angered, Hammarkullen, Hjällbo, Alelyckan, Gamlestaden, Marieholm, Lilla Bommen, Inom Vallgraven, Järntorget, Majorna och Klippan. Målet med "Sätt färg på Göteborg" har varit att använda färg som ett verktyg för att inkludera fler unga i stadsutvecklingen och därigenom bidra till att förena staden. Genom att engagera unga i skapandet av konstverk längs stråket syftade projektet efter att skapa en kreativ och sammanhållen stadsmiljö.

Främjar utbildning, jobb och hållbar stadsutveckling

Strävan har varit att med färg som verktyg inkludera fler unga i stadsutveckling och på så sätt bidra till att binda samman staden. I skapandet av 23km konst har vi haft deltagare som utbildat sig till byggnadsmålare hos oss. Projektet har på så vis bidragit till att utbilda och skapa jobbmöjligheter inom måleribranschen vilket är avgörande för mål 4, god utbildning (vad gäller att öka antalet ungdomar och vuxna som har relevanta färdigheter och yrkeskunnande, för sysselsättning, anständigt arbete och entreprenörskap).

 • Inför Göteborg’s 400-Årsjubileum

  Konststråket målades som en del av Göteborgs 400 årsjubileum, lett av Göteborg & Co. Målningen av stråket avslutades under sommaren 2023. För att framgångsrikt genomföra konstprojektet längs det 23 km långa cykelstråket har arbetet pågått heltid sedan våren 2016, och konstverken har målats upp successivt. Eftersom vädret under de varma månaderna tillåter utomhusmåleri, utfördes stora delar av målningen under denna period.

 • Ger unga riktiga jobb

  Konstnärer har skapat alla stråkets konstverk, men i många fall har deltagare, som har utbildat sig till byggnadsmålare hos oss, utfört det faktiska målandet. Under ledning av professionella måleriinstruktörer och konstnärer har ungdomarna vägletts i uppförandet av konstverken.

  Projektets struktur var inriktad på att involvera ungdomar och invånare i varje stadsdel och låta dem ha en åsikt om hur olika delar av deras område ska målas. Engagemanget kunde inkludera att förbättra områdets papperskorgar, parkbänkar, fågelholkar, väggar – kort sagt, allt som kan förbättras med färg!

23 km konst i siffror

  • 0 Konstverk

  • 0 Deltagare

  • 0 Konstnärer

Finns det ett konstverk nära mig?

Är du nyfiken på vilka stadsdelar, gator eller byggnader som konststräckan passerar? Eller vill du ta en promenad eller cykeltur längs sträckan?

Då kan du undersöka varje meter via vår karta! Kartan visar var alla konstverk finns, beskriver hur de skapats och vilken konstnären är. Kartan skapades inför Göteborgs 400 årsjubileum och finns att ta del av på Göteborg & Co’s webbsida.

 

Tack till alla samarbetspartners

Vi vill rikta ett stort tack till alla samarbetspartners som har gjort 23 km konst möjligt.

Vi fortsätter skapa konst - i Göteborg, Sverige och internationellt

Läs mer om vilka konstrelaterade initiativ som är på gång just nu - eller skrolla ned för att kika på några av de många konstverken som ingår i 23 km konst.