Cool Green Deal

Cool Green Deal syftar till att ge unga en motbild till oro för klimatfrågan och arbetslöshet genom att skapa arbetsmöjligheter inom gröna jobb.

Cool Green Deal

Cool Green Deal är ett projekt som syftar till att ge unga en motbild till oron för miljön och jobben. Genom att de själva får medverka i ett konkret miljöprojekt gör deras insatser att gröna jobb skapas med anställningar för andra unga och dem själva. Det tvååriga projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.

    • 0 Miljöambassadörer

    • 0 Coating-elever

Unga värnar djurarter

I samverkan med Kretslopp och Vatten i Göteborgs stad och Göteborg Energi, ska Sätt färg på Göteborg utforma miljögåtor och miljöslingor bland de drygt 17 000 elskåp och elcentraler som finns i Göteborg. En färdig projektering med original som fokuserar på hotade sjölevande djur finns framtaget för ett första delprojekt i stadsdelen Gamlestaden.

I samverkan med WWF, Världsnaturfonden får unga utforma målade budskap, som ger särskilt fokus åt hotade djurarter. Målningarna är också till för att uppmuntra fysisk aktivitet hos barn och unga istället för stillasittande.

Unga räddar klotet

Cool roofing är en av flera, men den viktigaste av våra beskrivna nya metoder för inkludering och integrering av unga i samhällsutvecklingen. Fokus ligger på att ge unga möjligheter att delta i konkreta åtgärder lokalt, regionalt och globalt för att bromsa den globala uppvärmningen. Metoden som vi arbetar med, att måla tak, är väl etablerad i USA, Canada, Kina m.fl. länder och allt fler företag öppnas nu upp i Europa med denna inriktning vilket skapar nya gröna jobb.

Cool Green Deal ger utbildning som skapar arbetsmöjligheter

De arbetstillfällen som skapas genom våra identifierade tak och andra lämpliga målningsytor för Cool Roofing ger möjlighet att rekrytera unga vuxna som står långt från arbetsmarknaden i syfte att de genom utbildning och praktik förflyttas mot permanent sysselsättning.

Två företag med ett omfattande rekryteringsbehov som kommer att följa projektet bedömer sitt rekryteringsbehov till 100 nyanställningar vardera inom området takrenovering och rostskydd/brandskydd.

Det hantverksmässiga utförandet av Cool Roofing-tak liknar i mycket hög grad rostskydds- och brandskyddsmålning, varför denna utbildningskombination bedöms fungera mycket bra.

Är du intresserad av detta projekt?

Är du en organisation, verksamhet eller person som skulle vilja bidra till projektet på något sätt? Vänligen kontakta oss!