Tidigare arbetsmarknadsprojekt i Sverige och Estland

Målaremästarna har initierat och drivit flera arbetsmarknadsprojekt, både i Sverige och utomlands. Inför friidrotts-VM 1995 arrangerade man en offentlig färgsättningstävling runt om i Göteborg. Projektet skapade över 1000 nya jobb för personer inom byggbranschen.

För 18 år sedan var arbetslösheten mycket hög i byggbranschen och över 50 procent saknade jobb. Målaremästarna startade då ett arbetsmarknadsprojekt. Under projektnamnet ”Sätt färg på Göteborg” arrangerade man en färgsättningstävling på tio offentliga platser i Göteborg inför friidrotts-VM 1995.

Andra städer tog efter
Publika målningar gjordes direkt på fasader för att sätta färg på staden och skapa uppmärksamhet inför friidrotts-VM. Stampgatan, Tingstadstunneln, Katrinelundsgymnasiet och Nordstans parkeringshus är några av de platser som färgsattes med konst. I Göteborg bidrog projektet till 350 årsarbeten. Och tack vare att projektidén adopterades av andra städer skapades över 1000 nya jobb i Sverige.

Östersjösamverkan
Två år senare, 1997, var arbetslösheten i byggindustrin fortfarande ganska hög. Målaremästarna genomförde då ett arbetsmarknadsprojekt i Estland där man samverkade med Svenska Riksantikvarieämbetet och Estniska Riksantikvarieämbetet.

Man restaurerade då tre viktiga kulturbyggnader i Estland, bland andra Svenska kyrkan i Tallin och Tsar Peters sommarresidens. Projektet pågick i tre år och finansierades av svenska och estniska staten. Över 350 personer arbetade aktivt med projektet som hade en omfattning på 50 miljoner svenska kronor.