Kick off 21 km konst

Mia inviger projektet för Röda Stens Konsthall...

I mitten av september kom beskedet att Allmänna Arvsfonden bidrar till Sätt färg på Göteborgs stora delprojekt ”21 km konst”. På fredagen den 11 november hölls därför en kick-off för att fira att projektet nu sätter igång.

I en lokal på Blå Stället anordnades en Kick off för att på riktigt starta igång projektet ”21 km konst”. På plats fanns organisationer, föreningar och stadsdelen Angered som på ett eller fler olika sätt kommer att kunna bli en del av 21 km konst. Grunden i projektet 21 kilometer konst är att skapa delaktighet för unga i förortsområden med utanförskap och hög arbetslöshet.

Kvällen bjöd på mat, workshops, musikframträdanden och många tanker och idéer som inom kort kommer att kunna förverkligas. Avslutningsvis invigdes projektet genom att Blå Stället och Röda Stens Konsthall målade hela konststräckan på en karta med var sin färg.

 

Delprojektet ”21 km konst” presenterade redan under 2014 men det var först nu i september som finansiering av delprojektet blev klar. Tack vare bidraget från Allmänna Arvsfonden kommer Sätt färg på Göteborg inom kort att börja måla upp världens längsta konstverk. Konststräckan kommer att löpa från Blå Stället i Angered till Röda Stens Konsthall och ska stå klart år 2021, samma år som staden Göteborg fyller 400 år. 
Läs mer om 21 km konst här