Bostadsbolaget vill ge unga hopp

För att kunna testa på måleriyrket behövs utrymmen att måla i. Det har Bostadsbolaget hjälpt till med genom att låna ut lokaler och andra ytor till Sätt färg på Göteborg.
– Det är ett sätt att ge unga hopp och en möjlighet att komma ut i arbetslivet, säger Rafael Lavicki, förvaltare på Bostadsbolaget.

Bostadsbolaget har som del i Framtidenkoncernen länge varit med i Sätt färg på Göteborg. Sedan ett år tillbaka har de hjälpt till i Hammarkullen med både lokaler för praktikanterna måla i, och med att rekrytera ungdomar till projektet.
– Ungdomar ska man ta hand om, de förtjänar en chans, säger Rafael och fortsätter:
– Jag skulle absolut rekommendera andra att stötta projektet Sätt färg på Göteborg. Det är mycket positivt för ungdomar. Det väcker ett intresse vilket kan leda till att de får en fot in i arbetslivet och en meningsfull sysselsättning. Sedan är det upp till dem själva.

Skapat en arbetsplats
För att tipsa ungdomar om Sätt färg på Göteborg annonserar Bostadsbolaget om projektet i trappuppgångarna. ­
– Vi tar emot ansökningar och vidarebefordrar dessa till projektets rekryteringsråd.
Bostadsbolaget började med att låna ut en lokal som en bas till Sätt färg på Göteborg. Där har praktikanterna under handledning fått vistas och testa på måleriyrket. I lugn och ro har de provat på yrkets olika delar som bland annat spackling, slipning och måleri.
– Det har blivit som en arbetsplats dit ungdomarna kan gå varje dag. Därefter har det blivit ytterligare några lokaler som har gjorts iordning, berättar Rafael.

Tjejer till målarbranschen
Ett av målen i projektet är att väcka ett intresse kring måleriyrket hos tjejer. Eftersom måleribranschen är väldigt mansdominerad är det en utmaning att få fler tjejer att välja yrket. Men Rafael berättar att det varit många tjejer som velat vara med och delta i Sätt färg på Göteborg.
– Och det har lett till att fler tjejer faktiskt vill jobba som målare, säger Rafael.