”Ungdomarna är måleribranschens framtid”

Vi har pratat med Allerby Måleri, som just nu har två deltagare från projektet hos sig på praktik. Thomas Lachonius, delägare och projektledare, berättade om varför praktikanter från Sätt färg på Göteborg har en given plats hos Allerby och hur viktiga de är för måleribranschens framtid.

Varför är ni med som fadderföretag i Sätt färg på Göteborg?
– Jag tycker att det är ett väldigt viktigt initiativ, både för ungdomarna i projektet och för måleribranschen. För många är detta en bra chans att samla på sig yrkeserfarenhet, och för vissa kan det vara ett viktigt första steg in i arbetslivet, så därför vill också vi hjälpa till så mycket vi kan, säger Thomas.

Hur är det att som företag ta emot praktikanter?
– Vi har en väldigt god erfarenhet av det, och har haft praktikanter hos oss under flera år. För det mesta fungerar det jättebra! För oss har det varit ett väldigt bra sätt att hitta nya, duktiga förmågor och ambitionen är ju självklart att vi på sikt ska hitta nya personer att anställa hos oss, säger Thomas.

Vad får man göra som praktikant på Allerby?
– Som praktikant får man gå bredvid en av våra målare och under handledning utföra i princip samma uppgifter som han eller hon gör under en arbetsdag. Sedan anpassas arbetet självklart efter vilka förkunskaper praktikanten har och hur fort man lär sig, men tanken är att de ska hinna få så mycket erfarenhet som möjligt av måleriyrkets alla delar, säger Thomas.

Hur ser framtiden ut i måleribranschen?
– I dag finns det en ganska stor brist på yrkesmålare, så behovet av arbetskraft är stort och det är viktigt att fler väljer att utbilda sig till målare. Därför är det också väldigt bra att initiativ som Sätt färg på Göteborg finns, och att fler väljer att engagera sig. För oss på Allerby har det verkligen blivit ett projekt som ligger oss varmt om hjärtat, avslutar Thomas.