Målerifrukost nytt inslag

 

Projektet Sätt färg på Göteborg fortsätter i rask takt att rekrytera fler duktiga byggnadsmålare till måleribranschen. Vid oktober månad hade så många som 73 ungdomar testat på måleriyrket och hittills har 54 % valt att gå vidare till en vuxenutbildning inom måleri. I utbildningen ingår företagsförlagd praktik och för att informera medlemsföretagen om allt kring praktiken har projektet börjat arrangera Fredagsfrukostar.

– Vi har vid två tillfällen bjudit in medlemmarna på Fredagsfrukost där vi informerar om projektet, vuxenutbildningen och allt kring praktikplatser. Många företag förstår att praktikanter och lärlingar behövs för att kunna tillgodose de framtida behoven och därför behövs kvalitativa möten som informationskanaler. Hittills har det lett till bra samtal och att företagen har hittat duktiga praktikanter som leder till lärlingsanställning, säger Erling Zandfeld, projektchef på Sätt färg på Göteborg.