Sätt Färg på Göteborg når ut i Europa!

Sätt Färg på Göteborg vidgas när verksamheten får geografisk spridning, både regionalt och internationellt. I dagarna går framgångskonceptet till och med på export – till Barcelona! Följ  projektet här: Sätt färg på

”Sätt färg på Göteborg” gör internationell karriär under kommande vecka i Barcelona då
svenska ungdomar från måleriprogrammet introducerar projektet i Barcelona-regionen.
Tillsammans med spanska ungdomar från utsatta områden i regionen ska de under två
veckors tid producera två större muralmålningar – en invändig i konsthögskolans
universitetsbibliotek i Barcelona och en utvändig på konstskolan L`Escola d´Art i Superior de
Disseny Serra i Abella.

I slutet av sommaren 2019 kommer de spanska lärlingarna att besöka Göteborg för mer utbyte av kunskap inom måleriyrket

Följ vår verksamhet på Facebook och Instagram för senaste nyheter kring verksamhetens uppdrag.