”21km konst” kommer till liv

Vinnarna i Göteborgstävlingen ”21km konst” får se sina kreationer komma till liv.

Inför stadens 400-årsjubileum 2021 hölls en stor internationell tävling, där konstnärer ifrån hela världen kunde tävla med idéer för urban konst att smycka stadens gator, väggar och publika ytor.

En otrolig mängd konstverk mottogs i tävlingen, och nu en tid senare, har arbetet börjat med att färdigställa några av vinnarbidragen för allmän beskådan i Göteborg.

Snart kan ni se:

Lugn vatten / Calm waters
Address: Kommendörsgatan 12
Artist: Concreto Street Art
Anspelar på tillgången till en av de viktigaste resurserna i Göteborg och världen, vatten. Artisten försöker fånga stillhet genom en meditativ figur uppbyggd av vatten. Från dess huvud flödar ett universum som släpper ifrån sig vattenbubblor. Vattenbubblor som representerar vikten och betydelsen av resursen för vår kropp, själ, mening och miljö.

Könsrevolution / Gender Revolution
Address: Skärgårdsgatan 1
Artist: Irene Lasivita
Konstverket handlar om könstillhörighet och tolerans. Och föreställer ett porträtt av en flicka, eller en pojke. Fritt för tolkning av betraktaren.

Om du bor i, eller har vägarna förbi Göteborg, se till att besöka dessa fantastiska konstverk!