Vi sätter inte bara färg på väggar utan nu även ord på yrket i den nya språkappen ”Att måla”

När arbetsglädjen och handlaget finns så ska det inte falla på en sån sak som språket utan här kan vi alla hjälpas åt, resonerar Tommie Ek som handleder unga vuxna under sin preparandutbildning till målarlärlingar hos oss på Sätt färg på Göteborg.

Språkapp specifik för målare

Tommie som själv är målare i grunden har länge funderat över glappet mellan arbetsgivare och potentiell arbetskraft och kunnat konstatera att språket är en nyckel till matchning. Därför tvekade han inte en sekund när företaget Edurama i Malmö kontaktade honom angående en språkapp specifikt för målare. Edurama har i samarbete med Malmö stad utvecklat språkappen ”Hej svenska” som nu har över 3000 unika användare varje dag. Edurama ville ta konceptet vidare och testa om det gick att göra yrkesspecifika språkappar och föreslog att måleribranschen skulle få vara först ut för en testpilot.

Att appen kommer effektivisera språkinlärningen är jag helt övertygad om. Jämfört med Google translate så finns allt här – från slanguttrycken som vi svänger oss med till instruktioner och förklaringar. Det är många personer i arbetskraftsreserven generellt i Sverige idag som inte har svenska som modersmål.

Tanken är att den här typen av yrkesspecifika språkappar helt enkelt erbjuder företagen ett verktyg för att överbrygga språkbarriärerna. Våra deltagare här utvecklas både i svenska och måleri dagligen, det är så inspirerande och får mitt arbete att kännas meningsfullt, det vill jag uppmana andra att ta till sig, säger Tommie.

Mer än bara ett lexikon

Tanken är att språkappen inte bara ska fungera som ett lexikon. Den innehåller även instruktionsfilmer som visar flera arbetsmomenten steg för steg. Filmerna fungerar informativt för alla som vill lära sig måleri oavsett språkbakgrund. Tommie har själv varit med och agerat framför kameran under några intensiva inspelningsdagar i Malmö.

Det är mycket som ska stämma, dels att det blir fackmannamässigt men den största utmaningen har enligt Tommie varit översättningarna. Det är stora språkgrupper det handlar om med ibland många olika variationer, arabiskan är ett exempel. Dessutom går det sällat att översätta rakt av, utan olika språk eller språkvariationer använder språket på lite olika sätt för att förklara eller beskriva ord eller moment.

Killarna som går preppen just nu har varit ovärderliga i hjälpen med översättningar för att hitta bästa möjliga varianter utifrån olika språk och behoven på arbetsplatserna, säger Tommie.

Deltagarna Maxamed och Ali kollar igenom pilotversionen av appen Att måla

Det har skrattats en hel del under vårt arbete här, men det är ju också det fina i kråksången – språkkompetens är så mycket mer än att bara förstå en arbetsbeskrivning, det är ett socialt kitt och en väg till gemenskap. Jag hoppas vår app kan fungera som hjälpmedel för båda parter – både den som behöver lära sig svenska men också för den som handleder på arbetsplatsen, avslutar Tommie.

Pilotversionen av appen Att måla ska snart börja testas av både blivande och yrkesverksamma målare

Arbetet med en fullskalig version

I dagsläget ska appen Att måla precis börja testas i fält. Först ut är Schööns Måleri i Malmö och såklart Sätt färg på’s egna deltagare här i Göteborg. Förhoppningen är att testerna ger fina resultat och att vi utifrån dem kan hitta finansieringsvägar för att bygga ut appen i en fullskalig version och lansera brett på marknaden där vi vet att behovet är stort.

Om du arbetar eller studerar inom yrkesmåleri och vill testa appen går det bra att kontakta måleriinstruktör Tommie Ek på tommie.ek@sattfargpa.se eller på telefon 073 – 027 05 63