Barnens teckningar och tankar blir till storskalig konst när den målas upp i en gångtunnel i Tynnered

Nu är det betydligt färre barn som kommer varje dag till Topasgatans förskola i Tynnered. Corona-pandemin märks av, säger Annelie Holmqvist, förskollärare. Men för inte så länge sedan var läget ett helt annat. Sedan vi inledde vårt samarbete i januari i år, har barnen arbetat intensivt med att samla in både bilder och tankar för vad de vill berätta om sitt område. I vår målas allt upp i den gångtunnel som många av barnen passerar på väg till och från förskolan varje dag.

Topasgatans förskola på ett av många besök i gång- och cykeltunneln som ska målas

Allt startade med Vårt Tynnered

Det började med ett projekt, Vårt Tynnered, som pågått på förskolan sedan läsårets start. Barnens föräldrar skickade bilder på barnens favoritplatser runtom i Tynnered och förskolan besökte platserna tillsammans med barnen. Med projektet vill de sätta fingret på de positiva sakerna med Tynnered och alla intressen och platser som barnen tycker om. För Annelie väckte arbetet tankar om fler sätt att visa upp barnens upplevelser av sin stadsdel, göra barnen mer synliga i sin närmiljö och samtidigt göra den lite färggladare. 

Jag och min dotter var med och målade vimplar en gång för flera år sedan med er på Sätt färg på och blev både glada och inspirerade över idén att sätta mer färg på Göteborg. Den där gång- och cykeltunneln passerar jag varje dag på väg till jobbet och har tänkt att det skulle vara så roligt att göra något mer med den tillsammans med våra kreativa barn. Då kom jag och tänka på er. Barn har så mycket konstkraft som aldrig syns utåt. Kanske skulle Sätt Färg på kunna hjälpa oss att nå ut med barnens konst till fler än bara oss på förskolan?

Utforskande insamlande av material

Sedan samarbetet inleddes har barnen besökt tunneln, känt på den, lyssnat in, tittat och utifrån det har de spånat – Vad kan finnas i en tunnel? Vad hade varit fint? Därefter har de målat.

Vi har tagit med en portabel projektor och projicerat bilder och texter som barnen målat eller valt ut. Det nästan alla sagt att de vill ha är en regnbåge – det tycker alla är fint.

Tecknandet har pågått i flera veckor nu. Från början fanns en tanke om att barnen skulle vara med och måla i tunneln men det bestämdes att själva målandet ska göras av våra deltagare – så det blir lika bra i tunneln som originalmålningarna är på riktigt. Men alla idéer, motiv och tankar som ska målas upp i tunneln är barnens egna och en del citat är viktiga ord som rör barn.

Redan många positiva effekter

Vi har gjort flera besök och fått med många olika läroplansmål. Detta är just förskolans styrka, att kunna väva in utbildning i allt vi gör. Att jobba projekterande med tunneln blir ett sammanhängande lärande för barnen och även teambildande när vi får uppleva tillsammans.

Medbestämmandet och att få med demokrati i arbetet är några av förskolans viktigaste uppgifter påtalar Anneli. Att barnen ska känna att “min röst är viktig, jag kan också vara med och påverka”. Drivkraften är att få alla barn att känna att de är bra på sina egna sätt och att alla ska få vara med och bidra med något – Att vi tillsammans påverkar vår samtid positivt.

Ett fokusområde i projektet är Pablo Picasso-citerat: ”Alla barn är konstnärer. Svårigheten är att fortsätta vara konstnär även efter att en blivit vuxen”. Att se hur barnen tagit sig an uppgiften helt utan skygglappar har varit en ynnest att få vara med om säger Annelie:

Konsten bara kommer, inifrån och ut. Det är helt magiskt!

Utbildar världsmedborgare

Topasgatans förskola har barn med många olika modersmål och bakgrunder. Barnen pratar många olika språk och det försöker personalen lyfta så mycket de kan för att visa vilken tillgång det är.

 Vi säger exempelvis god morgon på alla språk som pratas här och räknar samt benämner mycket på alla våra olika språk.

På förskolan utbildas barnen till ”världsmedborgare”, även om svenskan är grundspråket. Det, och mycket annat, vill de få med i den kommande målningen av tunneln. Kärlek till sig själv och till andra vill de också få med på något sätt. Förhoppningen är att den färdiga tunneln ska lyfta området, och göra alla som passerar den gladare och mer positiva.

Någon kanske går in i tunneln på sitt sämsta humör men kommer ut på ett mycket bättre, eller förhoppningsvis till och med sitt bästa humör! 

Idésamlandet är precis färdigt och nu återstår att sätta ihop barnens alla teckningar och idéer till en enda stor målning. Själva målandet av tunneln sker någon gång i vår. Håll utkik i våra sociala medier eller på Topasgatans instagram @skaparnatopas för att följa arbetet framöver.