Cool Green Deal: Nytt projekt förenar klimatförbättringar med social hållbarhet och stadsutveckling

Minskad global uppvärmning och gröna instegsjobb för unga som står långt från arbetsmarknaden. Med Cool Green Deal vill Sätt färg på Göteborg ge ett påtagligt bidrag till att Sverige blir klimatneutralt 2045.

Cool Green Deal är ett nytt projekt som syftar till att ge unga en motbild till oron för miljön och jobben, genom att de själva får medverka i ett konkret miljöprojekt och genom att deras insatser skapar gröna jobb med anställningar för andra unga och dem själva.

Projektet har tre perspektiv: Bättre klimat genom minskad global uppvärmning, bra instegsjobb för unga vuxna som står utanför arbetsmarknaden och att inkludera unga i arbetet för målen i Agenda 2030.

Huvuddelen i projektet handlar om att minska byggnaders klimatavtryck genom att förse mörka, platta tak med en vit coating som reflekterar värme. De första stegen är att hitta lämpliga tak till projektet, och att utbilda dem som ska utföra coatingen. Taksökningen är redan igång på digital väg, med hjälp av unga miljöambassadörer och coating-utbildningen startar i början av maj i Göteborg.

– I USA har arbetet med Cool Roofing pågått länge, och har uppmärksammats av nobelpristagaren Steven Chu, men det finns väldigt lite kunskap i Sverige, kopplat till våra förutsättningar, så detta är ett unikt arbete, berättar verksamhetschef Erling Zandfeld.

Projektet Cool Green Deal drivs med stöd från Arvsfonden.

”Vi ville jobba med ett klimatprojekt som verkligen kunde gör skillnad utifrån vår expertkompetens.”

Erling Zandfeld, verksamhetschef Sätt färg på Göteborg

Läs hela intervjun med Erling Zandfeld, som berättar mer om tankarna kring projektet.