Sveriges första Cool Roofing-utbildning

En del i projektet Cool Green Deal är att utbilda hantverkare i Cool Roofing. Det arbetet startar i Göteborg i början av maj, och det är första gången det görs i Sverige. Utbildningen hålls av Landvetterbaserade företaget Thermo-Logic, som sedan tidigare arbetar med tak-coating och genomförs inom ramen för Vuxenutbildningen Movant och Praktiska gymnasiets utbildningar för byggnadsmåleri. Under en vecka går deltagarna igenom både teori och praktik för att kunna hantera tekniken. Tillsammans med Higab och ICA fastigheter inleds sedan ett pilotprojekt för att under ett år förse fastigheter med reflekterande coating.