Onofrio Chillemi målade live framför publik under Frihamnsdagarna

Måleri har sedan starten av Sätt Färg På Göteborg varit en central del av våra projekt och samarbeten. Under Frihamnsdagarna demonstrerade vi återigen detta i samarbete med Prototyp Göteborg där Omställningshotellet målades live av konstnären Onofrio Chillemi.

Under de senaste tio åren har Onofrio Chillemi skapat en serie av verk som han kallar ”Indefinite Architecture”. Serien innehåller allt ifrån väggmålningar och ritningar till objekt och installationer. Samspelet mellan återkommande geometriska former, organiska linjer och återvunna material ger liv åt vad som kan beskrivas som abstrakta arkitektoniska strukturer. Ibland är verken kaotiska, andra gånger återhållna och delikata, men kompositionerna kommer alltid från en lekfull undersökning där konstnären inte letar efter svar. Genom att utmana våra intryck vill han i stället väcka frågor med sin konst.

For the work in Frihamnen I have taken a specific approach, and this involved chopping up (literally) the original design and shuffling the resulting pieces around.

Onofrio Chillemi

I Göteborg är målet att staden ska ha ett klimatavtryck nära noll redan år 2030. För att uppnå detta krävs en stor omställning som både inkluderar sätten medborgarna lever och bor på. Omställningshotellet, som kommer byggas upp under 2022 och 2023, skapas med syftet att ge samhällsaktörer och medborgarna en fysisk mötesplats där de tillsammans kan föra samtal om frågor som bidrar till en positiv utveckling av stadens klimatomställning.