Miljö & Arbete: Nytt projekt som skapar gröna jobb och bidrar till hållbar stadsutveckling

Miljö & Arbete främjar ungas möjligheter att aktivt arbeta med klimatfrågan och att stärka samhällets resiliens mot framtida klimatförändringar som till exempel värmeböljor och kraftiga regnfall. Projektet drivs med stöd av Sveriges Innovationsmyndighet Vinnova, Chalmers Tekniska Högskola, SMHI, WWF, Scandinavian Green Roof Institute, UNIEP och våra utbildningspartners Movant, Thermo Logic och Göteborgs Praktiska Gymnasium. Genom fyra delprojekt minskar insatsen både socialt utanförskap motverkar global uppvärmning genom att förse byggnader med vita, gröna eller blå tak.

Ungdomar kommer att delta i digitala sökningar i Google Earth för att finna de 5000 bästa möjliga byggnaderna för att anlägga vita, gröna och blå tak. Ungdomarna kommer på så sätt att få möjlighet till en meriterande timanställning med ett flexibelt schema som lätt kan kombineras med studier eller andra sysselsättningar. 

Tillsammans med våra partners kommer vi också organisera en kurs som certifierar ungdomarna i Cool roofing-tekniken som används för att anlägga vita tak och ge dem mer kunskap om gröna och blå tak. De gröna taken absorberar koldioxid som finns i stadsluften medans de blåa taken effektivt ansamlar vatten vid kraftiga skyfall, vilket motverkar översvämningar. 

I projektet ingår också den årliga eventet Klimatveckan som lanserades 2022 för att öka ungas kunskap om människans klimatpåverkan och om hur de själva kan motverka den genom att göra smarta val i vardagen.