Sveriges klimatomställning stod i fokus under svenska innovationsmyndigheten Vinnovas konferensdag

De 17 projekt som i juni 2022 beviljades medel från ”Civilsamhällets lösningar för klimatomställning” och berörda kollegor på Vinnova deltog i en konferens i Vinnovas lokaler i Stockholm den 10 oktober. Under dagen utbytte de deltagande projekten erfarenheter med varandra. På agendan stod även föreläsningar där deltagarna fick lära sig mer om hur sociala medier bäst nyttjas för professionella syften och om hur de effektivt identifierar, mäter och presenterar effekten av sina projektideer på schemat.

I juni 2022 startade Sätt färg på Göteborgs projekt Miljö & Arbete, som finansieras av Sveriges Innovationsmyndighet Vinnova, inom utlysningen ”Civilsamhällets lösningar för klimatomställning”. Utlysningen är ett av Vinnovas initiativ som syftar till att nå Sveriges mål att bli världens första fossilfria välfärdsland. Ambitionen är att Sverige redan år 2045 ska ha ställt om till att ha noll nettoutsläpp av växthusgaser. Sara Hugosson på Vinnova menar att en kollektiv kraftsamling där ett flertal organisationer och företag engagerar sig är nödvändig för att det svenska samhället ska kunna fullfölja en full klimatomställning.

Historiskt har civilsamhällets kapacitet att mobilisera och bryta ny mark varit avgörande för samhällsförändring vid kritiska tidpunkter. Många samhällstjänster som vi idag tar för givna, till exempel hemtjänst, barnomsorg och apotek, springer ur innovationer i civilsamhället. Det är en förmåga till innovation som vi behöver ta tillvara för att klara klimatutmaningen.

Sara Hugosson, Vinnova

Syftet med projektet Miljö & Arbete är att sprida kunskap om global uppvärmning och att skapa gröna anställningar för unga som motverkas dess effekter. Projektet bidrar också till att bygga upp samhällets resiliens mot klimatförändringar som värmeböljor och kraftiga regnfall. Miljö & Arbetes Projektledare Amelia Äbelö och Projekt Koordinator Ahmed Bayati var på plats tillsammans med projektets Handläggare Jonny Paulsson från Vinnova.

De sexton andra organisationerna med projekt som finansierats av Vinnova via utlysningen tillsammans med Sätt färg på Göteborg:

 • Omställningsnätverket
 • Global Utmaning
 • Hela Sverige Ska Leva X-Ing Gävleborg
 • Svenska Röda Korsets Centralstyrelse
 • Karlstads Stift
 • Hållbar Utveckling Skåne
 • Mölle By- & Kulturförening
 • Svenska Naturskyddsföreningen
 • Stiftelsen Sunderby Folkhögskola
 • Härlundabygden AB (svb)
 • Dals-Långeds Utvecklingsråd
 • Svenska Klimatsekretariatet AB (svb)
 • MiljöMatematik Malmö AB
 • ElectriCITY Innovation ek för
 • Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
 • Skjutsgruppen Ideell Förening