Klimatveckan 2023 ger unga verktyg till en hållbar livsstil

Klimatveckan, arrangerat av Sätt Färg på Göteborg, är sommarens evenemang för feriearbetande ungdomar som vill bidra till en hållbar framtid. Vi håller evenemanget i både Helsingborg (12-16 juni) och Göteborg (19-22 juni) med gäster från privata företag, forskningsinstitut och miljöorganisationer.

Klimatveckan

Under Klimatveckan kommer deltagarna ha möjlighet att lyssna på föreläsningar och delta på workshops. Talarna består av framstående hållbarhetskämpar som Oatly, Avanza, Lysa och Plick, forskningsinstitutet Scandinavian Green Roof Institute och miljöorganisationen WWF Youth Sweden. Varje dag definieras av ett specifikt tema. Exempelvis ”hållbar diet”, ”hållbar ekonomi”, ”hållbar konsumtion” och ”hållbart mindset”.

För att sätta de teoretiska delarna i ett praktiskt sammanhang kommer deltagarna till sist arbeta med att ta fram förslag på vad Sveriges städer kan göra för att förbättra sitt hållbarhetsarbete. Därefter sammanfattas deltagarnas idéer från Klimatveckan i en bok. Boken kommer sedan att delas med beslutsfattare i Helsingborg och Göteborgs Stad.

”Genom att ge ungdomar verktyg för att själva göra val som minskar global uppvärmning i sitt vardagsliv bidrar eventet till att motverka den växande ’klimatångesten’ som målgruppen är drabbad av,”

Amelia Äbelö, projektledare för Klimatveckan 2023

Vi tror att evenemang som Klimatveckan spelar en avgörande roll. Dels för att öka medvetenheten om klimatförändringar och dels för att inspirera till åtgärder för att ta itu med dem. Den yngre generationen kan, genom att ha utveckla hållbara vanor, bidra till att mildra effekterna av klimatförändringar. Likaså är de med och främjar kännedomen om hållbara metoder och samhällen. Dessutom skapar evenemang som Klimatveckan samarbetsmöjligheter mellan organisationer som på olika sätt värnar om planeten.

Klimatveckan i Helsingborg bedrivs med stöd av Allmänna Arvsfonden Svenska Innovationsmyndigheten Vinnova.

Sätt färg på Göteborg är en organisation som tidigare har arbetat med att utbilda unga som står långt ifrån arbetsmarknaden och som vill använda sina erfarenheter för att skapa engagemang för klimatfrågan tillsammans med de gästande organisationerna från olika sektorer inom svenskt näringsliv.