Klimatveckan 2023: Våra samarbetspartners

Klimatveckans partners 2023

Klimatveckan närmar sig med endast en vecka kvar! Här är en närmare presentation av Klimatveckans partners.

Under Klimatveckan kommer deltagarna att ha möjlighet att lyssna på föreläsningar och delta i workshops som hålls av våra samarbetspartners. Dessa partners är hållbarhetskämpar inom näringslivet, forskningsinstitut och miljöorganisationer. Varje dag kommer att definieras av ett specifikt tema. Här nedan presenteras Klimatveckans fyra teman och de partners som kommer att dela med sig av sin kunskap inom respektive område till de unga deltagarna.

Läs mer om Klimatveckan här.

Hållbar konsumtion:

Under temat ”hållbar konsumtion”: kommer vi att uppmärksamma det faktum att i vi i Sverige, redan början av april, förbrukar vår årliga andel av jordens resurser. Om alla levde som vi skulle det behövas tre jordklot.

Plick, en av Sveriges främsta second-hand-plattformar, kommer att ge en spännande inblick i deras arbete med hållbart mode och visa hur vi kan göra positiva val genom att köpa och sälja begagnade kläder.

Sedan starten 2013 har Plick vuxit till ett community med en miljon användare, där majoriteten är mellan 14 och 25 år. Tillsammans med våra användare gör vi mode tillgängligt för alla, oavsett vart du bor eller hur du ser ut. Att de unga väljer oss ger oss hopp om en mer hållbar framtid. Dock tror vi att för att verkligen driva förändringen så krävs en ständigt konversation kring hållbar konsumtion, vilket är en stor anledning till varför vi varmt uppskattar initiativ som Klimatveckan och känner oss hedrade att bli tillfrågade att medverka”

Hanna-Hedda Hyltén-Cavallius, Head of Brand på Plick

Hållbar ekonomi:

Under temat ”hållbar ekonomi” strävar vi efter att nå fram med ett långsiktigt perspektiv på individens sparande och konsumtion samt medvetenhet om investeringars miljöpåverkan för att främja individens och planetens välbefinnande.

Deltagarna kommer få lära sig mer om hur de kan skapa en hållbar privatekonomi och om hur deras invisteringar kan påverka klimatet positivt. Avanza Bank föreläser under veckan och betonar vikten av att förstå investeringarnas miljöpåverkan.

”De fantastiska möjligheter unga människor har att genom bara små enkla grepp skapa sig en bättre ekonomisk framtid och därmed även en mer hållbar framtid. Och hållbarhet och investeringar hör ihop på fler sätt. En  förutsättning för lyckosamma investeringar är att vi investerar i välskötta fonder och bolag med hållbara affärsmodeller”. 

Johanna Kull, hållbarhetsansvarig på Avanza

Lysa:
Lysa erbjuder hållbar privatekonomi genom sparande med fondrobot. Under Klimatveckan lär Lysa deltagarna att spara hållbart i relation till temat ”hållbar ekonomi”.

”En sund privatekonomi är A och O för hållbar utveckling, både på individ- och samhällsnivå. I synnerhet i dessa tider. Klimatveckan är ett utmärkt exempel på hur vi genom kunskap kan skapa ännu bättre förutsättningar för nästa generation. Vi är glada att få vara med på tåget och hoppas kunna bidra med enkla tips och knep för ett bättre sparande.”

Clara Linde, produktägare på Lysa

Hållbar diet:

Om temat ”hållbar diet”: Livsmedelssystemet står för nästan en tredjedel av växthusgasutsläppen och vattenförbrukningen på global nivå. Idag ger vi råd till unga för att minska deras klimatpåverkan genom kosthållningen. Deltagarna får smakprov på klimatsmarta maträtter och efterrätter.

Oatly: Havre-mjölksrevolutionären Oatly strävar efter att producera hållbara och ansvarsfulla alternativ. De deltar som representanter för Klimatveckans tema ”hållbar diet”.

”När vi pratar om hållbarhet eller att leva hållbart pratar vi oftast om elbilar, flyg, solceller eller vilken typ av förpackning som är bäst, men vad vi äter (som står för en tredjedel av de globala växthusgasutsläppen) förbises ofta! Vi borde prata mycket mer om hur ändrade matvanor mot en mer växtbaserad kost är ett kraftfullt sätt att minska vår klimatpåverkan. Klimatveckan är en fantastisk möjlighet för diskussioner med yngre generationer och förhoppningsvis inspirera fler att skifta till en växtbaserad kost.” 

Lena Lölfing, Sustainability Manager på Oatly

Hållbart mindset:

Om temat ”hållbart mindset”: Med hållbart mindset menar vi ett generellt tänk på hållbarhetsperspektivet när du gör val i vardagen.

WWF Sweden Youth: Arbetar globalt med miljö- och naturvårdsfrågor. Den svenska ungdomssektionen kommer under Klimatveckan sprida kunskap kring utveckling som stöttar biologisk mångfald och minskar de ekologiska fotavtrycken.

”Ekosystemtjänster och biologisk mångfald behöver synliggöras inför viktiga beslut och investeringar. Ekonomiska modeller och indikatorer, liksom investeringsströmmar, behöver anpassas så att de styr mot hållbarhet.”

Scandinavian Green Roof Institute: Scandinavian Green Roof Institute konsulterar i projekt med gröna tak och gröna fasader. De utbildar inom blågröna lösningar och erbjuder expertis i utvecklingsprojekt. Under veckan kommer Green Roof Institute inspirera till hur hållbar infrastruktur kan se ut och möjliga karriär-banor inom hållbarhet.

”Behovet av grönare, skönare och mer hållbara städer är stort och berör oss alla. Hur kan vi utveckla våra levnadsmiljöer på ett hållbart sätt i takt med att klimatet förändras? Klimatveckan är ett perfekt tillfälle att sprida kunskap till dagens ungdomar hur vi kan jobba med vegetation och vatten för en mer hållbar stadsutveckling! Vi är glada att få dela med oss av kunskap, tips och inspiration!”

Hugo Settergren, Projektledare urbana blågröna lösningar på Gree


Gårdstens Bostäder: Gårdstens Bostäder har framgångsrikt utfört ett långtgående utvecklings- och hållbarhetsarbete. Gårdstens Bostäders VD, Ulf Merlander, kommer under Klimatveckan föreläsa om hur de har lyckats med förändringen och hur deltagarna själva kan engagera sig i sin vardag för att göra skillnad i sitt närområde