Art@Climate2030: En innovativ klimat-konsttävling

Art@Climate2030 är vår internationella konsttävling som samlar konstnärer från hela världen för att utforska och presentera kreativa lösningar för att bekämpa klimatförändringar. Genom att kombinera konstnärlig uttrycksförmåga med viktiga miljöbudskap strävar vi efter att väcka medvetenhet och inspirera till handling för att möta klimatkrisen.

I en värld där klimatförändringarna utgör ett av de mest angelägna och komplexa globala problemen, har konst en unik förmåga att nå människors sinnen på ett kraftfullt sätt. Baserat på denna potential har initiativet Art@Climate2030 skapat en plattform där konstnärer kan använda sin kreativitet för att adressera olika klimatfrågor och skapa medvetenhet om behovet av åtgärder.

En av de mest spännande aspekterna av Art@Climate2030 är dess fokus på att främja lösningar och innovation. Genom att uppmuntra konstnärer att tänka utanför boxen och presentera idéer som kan inspirera till förändring och hållbarhet, spelar tävlingen en aktiv roll i att mobilisera människor och samhällen för att hantera klimatförändringarna.

Deltagarna i tävlingen har en fantastisk möjlighet att påverka och utmana det bredare samhället genom sina verk. Genom att använda konsten som ett medel för kommunikation kan de väcka medvetenhet och sätta fokus på de olika aspekterna av klimatförändringarna.

Förutom äran och möjligheten att ha sina verk utställda och erkända av en internationell publik, kommer även de 10 vinnande bidragen målas upp som muralmålningar runt om i världen. På så sätt är Art@Climate2030 är inte bara en konsttävling utan en katalysator för förändring där deltagarnas konst kommer bli en del av gatubilden i olika städer och främjare för diskussion.

Vad är på gång nu?
Fram till den 15 augusti är den publika röstningen öppen. De 50 bidrag med flest röster går vidare till nästa steg där juryn för Art@Climate väljer ut de 10 vinnande bidragen.

Vinnarna presenteras den 1 september 15.00 under en festlig prisceremoni på Frihamnsdagarna i Göteborg.