Framgångar för klimatet inom projektet ”Miljö & Arbete”

Vi är stolta över att dela med oss av den senaste tidens framgångar inom vår projekt ”Miljö & Arbete”. Genom projektet ämnar vi stärka samhällets motståndskraft mot klimatförändringar samtidigt som vi skapar möjligheter för unga att aktivt bidra till klimatet genom gröna arbeten.

Tack vare stöd från Swedish Innovation Agency Vinnova, Chalmers tekniska högskola, WWF, Scandinavian Green Roof Institute och våra utbildningspartners Movant, Thermo Logic och Göteborgs Praktiska Gymnasium, har Miljö & Arbete tagit stora steg mot att främja innovativ stadsutveckling och minska social begränsningar.

Fortsatt utveckling av Cool Roofing-databas
En av de mest betydelsefulla framgångarna är utvecklingen av vår databas, https://coolcolor.in/. Tillsammans med IT-konsultfirman Softhouse och Digital Twin Cities Center (DTCC) vid Chalmers tekniska högskola har vi kartlagt takytor i Sverige och EU som är lämpliga för hållbara takinstallationer, såsom solpaneler, gröna tak och svaltakstekniken. Databasen, som är tillgänglig för allmänheten, underlättar hållbara stadsutvecklingsinitiativ för regeringar, kommuner och privata fastighetsägare. Med stöd från Vinnova har vi även påbörjat processen att automatisera registreringen av tak genom att integrera artificiell intelligens i arbetsflödena. Denna fas kommer ledas utav Vasilis Naserentin, Lead Developer på DTCC.

“We are dynamically collaborating with SFPG, aiming to harness the most recent breakthroughs in artificial intelligence and high-performance computing. Our primary objective is to deliver open-source tools that significantly amplify the depth and intellect of our database. At DTCC, a key area of our focus is developing MIT licensed workflows and tools for generating digital twins within urban environments. For up-to-date progress.”

Vasilis Naseretin, Lead Developer på DTCC

Nya miljöambassadörer
För att säkerställa att databasen fortsätter utvecklas har vi anställt 20 unga i rollen som ”Miljöambassadörer”. Deras uppgift är att analysera tak i Google Earth och bidra till vårt arbete med att bekämpa global uppvärmning. Genom att engagera och skapa arbetsmöjligheter för unga bidrar vi också till att skapa nya vägar in i arbetsmarknaden.

Utbildning inom Cool Roofing
En annan betydelsefull del av projektet är våra kurser i installation av Cool Roofing för 50 hantverksstudenter på yrkesgymnasier. Genom att erbjuda utbildning i den innovativa tekniken att belägga tak med vit reflekterande färg, skapar vi kompetens för en växande arbetsmarknad. Dessa ”gröna jobb” bidrar inte bara till att bevara eller återställa miljön, enligt Förenta nationernas miljöprogram (UNEP), utan ger också unga människor möjligheten att vara en del av lösningen på klimatkrisen.

Coating kurser på Yrkesgymnasiet i Borås och MOVANT Göteborg

Klimatveckan i Helsingborg och Göteborg
För att sprida kunskap och engagera fler unga människor, organiserade vi Klimatveckan 2023 i Helsingborg och Göteborg. Under detta evenemang deltog över 100 unga unga från stadens förvaltningar i aktiviteter som syftade till att inspirera deltagarna till ett mer hållbart vardagsliv. Med föreläsare från forskningsinstitut, miljöorganisationer och privata företag täckte evenemanget fyra teman: hållbar kost, hållbar ekonomi, hållbar konsumtion och hållbar mentalitet. De unga deltagarna hade också möjligheten att utveckla sina egna projektidéer för att förbättra hållbarhetsarbetet i sina städer och presenterade dessa för lokala politiker.

Vi är oerhört tacksamma för det stöd vi har fått från våra samarbetspartners och deltagare som har bidragit till Miljö & Arbete.

Fortsätt följ våra kanaler för att ta del av projektets utveckling.