Sista etappen: Juryn röstar i Art@Climate 2030 – Konst med klimattema

I en spännande och kreativ ansträngning för att koppla samman konst och klimatmedvetenhet, har den vår konsttävling Art@Climate 2030 nått sin avslutande etapp. Juryn, bestående av erfarna personligheter inom konstvärlden, har nu inlett röstningsprocessen för att välja 10 vinnande konstverk som ska målas upp som muralmålningar på platser utvalda av allmänheten.

En av jury-medlemmarna, Edvin Johansson, delar sina tankar om sitt ansvarsfulla uppdrag: ”Min inställning till denna juryuppgift kommer att vara att söka efter ett bidrag som bär på en konstnärlig kommentar och kopplar an till dagens viktiga klimatutmaningar. Bland de inskickade bidragen kommer jag att söka efter en bild som har potential att harmoniskt interagera med den plats den kommer att målas på och resonera med dem som kommer att betrakta den. Konstverket bör också ha en tydlig uttrycksform.”

Edvin Johansson

Edvin Johansson, jurymedlem i Art@Climate 2030

Edvins betoning på konstens förmåga att förmedla klimatbudskap och att samtidigt ha potential till att påverka allmänheten som muralmålning reflekterar Art@Climate 2030:s övergripande mål. Genom att integrera konstverken med deras omgivningar syftar tävlingen till att skapa en starkare koppling mellan betraktaren och de kritiska miljöutmaningar som planeten står inför.

En av de andra jury-medlemmarna, Maria Samuelson, söker efter mångsidiga bidrag: ”Jag söker efter verkligt kreativa och inspirerande konstverk som förmedlar en innebörd och en tanke bakom konsten. Jag tror att den känsla som ett konstverk skapar är lika viktig som hur det ser ut, så det kommer vara en aspekt jag letar efter.”

Maria Samuelson, jurymedlem i Art@Climate 2030

Spänningen är intensiv för de 50 konstnärer som är med i finalen. Inom kort kommer de 10 vinnarna att väljas ut och deras verk kommer att få ta plats som muralmålningar i städer som väljs ut av allmänheten. Hur detta kommer gå till kommer vi annonsera den 1 september i samband med Art@Climates prisceremoni under Frihamnsdagarna i Göteborg.