Klimatveckan v.44: Lärande för en Hållbar Framtid – Anmälan öppen!

Har din förvaltning anställt unga som feriearbetare till höstlovet? Anmäl dem till Klimatveckan v.44 – en utbildningsvecka i hållbarhet för unga.

Projekt: Miljö & Arbete
Projektledare: Amelia Äbelö, amelia.abelo@sattfargpa.se
Fond: Miljö & Arbete finansieras av Svenska Innovationsmyndigheten Vinnova
Datum: Höstlovet v.44, måndag 30 oktober-fredag 3 november
Deltagare: Ungdomar som anställts som feriearbetare under höstlovet av förvaltningar i Västra Götalandsregionen. Det finns möjlighet att delta på enbart en eller flera dagar under veckan. För mer info kontakta Amelia Äbelö

Klimatveckan syftar till att inspirera och utbilda unga i Göteborg för att fatta hållbara beslut i sina liv. Vi vill skapa en ökad medvetenhet och kunskap om klimatarbetets fördelar, inspirera unga till en mer hållbar livsstil, och engagera dem i arbetet mot de Globala målen enligt Agenda 2030. Förhoppningen är att utbildningen får synergieffekter för ökad självkänsla och framtidstro hos de unga.

”Genom att ge ungdomar verktyg för att själva göra val som minskar global uppvärmning i sitt vardagsliv bidrar eventet till att motverka den växande klimatångesten som målgruppen är drabbad av”

Amelia Äbelö, projektledare

Vad innebär det att delta?

Som deltagare under Klimatveckan får de unga deltagarna möjlighet att lära av experter och få insikt i olika aspekter av hållbarhet. Genom att få nya perspektiv och praktiska verktyg är förhoppningen att det på sikt själva kan bli aktiva förändringsaktörer för en hållbar livsstil.

Genom att anmäla dina feriearbetare till Klimatveckan har ni som förvaltning möjligheten att ge deltagarna en spännande och lärorik erfarenhet samtidigt som ni själva blir en del av en större rörelse som strävar mot en grönare och mer hållbar framtid.

F/ACT Movement och Scandinavian Green Roof Institute håller utbildning

Två av utbildarna under Klimatveckan är F/ACT Movement och Scandinavian Green Roof Institute. Veckan startas måndag den 30e oktober med de sistnämnda, de är specialister inom blågröna lösningar för urban miljö och medverkar i olika typer av forsknings- och innovationsprojekt. Dagen därpå, tisdag den 31e oktober kommer F/ACT Movement ge en inblick i hur man kan fatta hållbara modeval och hur man kan stötta företag i omställningen till cirkulära affärsmodeller och klimatsmarta lösningar.

För Mer Information:

Kontakta projektledare Amelia Äbelö på amelia.abelo@sattfargpa.se.

Se även klipp från sommarens Klimatveckor i Helsingborg och Göteborg för att få en inblick i hur Klimatveckan har sett ut tidigare.