Klimatveckan: Utbilda unga i hållbarhet under höstlovet

Klimatveckan är ett unikt tillfälle att påverka framtidens hållbara ledare. Under höstlovet, vecka 44, samlas unga från Göteborg med omnejd för att lära sig om klimatet, hållbarhet och hur de själva kan skapa positiv förändring. Vi letar nu efter partners som vill vara en del av detta viktiga initiativ och dela sin kunskap och expertis med de unga.

Projekt: Miljö & Arbete
Projektledare: Amelia Äbelö, amelia.abelo@sattfargpa.se
Fond: Mijlö & Arbete finansieras av Svenska Innovationsmyndigheten Vinnova
Datum: Höstlovet v.44, måndag 30 oktober-fredag 3 november

Klimatveckan syftar till att inspirera och utbilda unga i Göteborg för att fatta hållbara beslut i sina liv. Vi vill skapa en ökad medvetenhet och kunskap om klimatarbetets fördelar, inspirera unga till en mer hållbar livsstil, och engagera dem i arbetet mot de Globala målen enligt Agenda 2030.

Förhoppningen är att utbildningen får synergieffekter för ökad självkänsla och framtidstro hos de unga. Genom att delta på Klimatveckan som utbildare är du en viktig del av att bygga en positiv framtid och inspirera unga att göra hållbara val.

Din Roll som Utbildare

Som utbildare under Klimatveckan har du möjlighet att dela med dig av din expertis och erfarenhet till unga.

Genom att ge nya perspektiv på hållbarhet, relaterade till din organisations verksamhet, samt praktiska verktyg och inspiration skapas en grund för deltagarna där de på sikt själva kan bli aktiva aktörer för förändring.

Du blir en förebild och en mentor för de unga deltagarna där ditt deltagande ger dem en chans att förstå vikten av klimatarbete och hur de själva kan påverka sin omvärld.

Varför bör du engagera ditt företag?

Att delta som utbildare i Klimatveckan ger ditt företag möjlighet att göra verklig skillnad. Det är en chans att visa engagemang för hållbarhet och samtidigt skapa en positiv inverkan på unga individer.

Ditt företags engagemang kommer att uppmärksammas av oss och ni blir genom att medverka under Klimatveckan del av en större rörelse som strävar mot en grönare och mer hållbar framtid.

Vill du delta på nästa upplaga av Klimatveckan?

Arbetar du med hållbarhet ur någon aspekt? Då vill vi gärna prata mer med dig och ditt företag inför Klimatveckan v.44 (30 oktober-3 november).

Tillsammans kan vi göra skillnad genom hållbart lärande.

För mer information:
Kontakta projektledare för Klimatveckan, Amelia Äbelö, på amelia.abelo@sattfargpa.se

Se klipp från sommarens Klimatveckor i Helsingborg och Göteborg för att få en inblick i hur Klimatveckan har sett ut tidigare.

  • Läs mer om Klimatveckan
  • Läs mer om projektet ”Miljö & Arbete” som Klimatveckan är en del av.