Art@Climate 2030-vinnaren Nada Rees konstverk blir mural på Malta

De kommande dagarna målas det första av vinnarbidragen från Art@Climate 2030 upp som muralmålning – premiären får vinnaren Nada Ree med sitt konstverk ”Another world is possible”. I en intervju delar Nada med sig av sina tankar om Art@Climate 2030 och det växande sambandet mellan konst och aktivism. Hon berättar om sin glädje över att ha deltagit i tävlingen och om den kraftfulla symbolik som genomsyrar hennes arbete.

I Sofia i Bulgarien verkar Nada, en mångsidig konstnär som arbetar med allt från illustration, design, tatuering och performance-konst. I september förra året utsågs Nada till en av de tio vinnarna i vår globala konsttävling Art@Climate 2030. Hennes konstverk, med titeln ”Another World is Possible”, uppmanar till samhällelig förändring och harmoni med miljön.

Nada berättar att hon, när hon fick höra talas om Art@Climate 2030, såg det som en fantastisk initiativ att öka medvetenheten om klimatförändringar och särskilt konstnärens roll i att skapa social förändring. Hon förklarar att hennes konstverk, ”Another World is Possible”, är en manifestation av hennes tro på konst som motiverar oss att sträva efter det bättre.

Min illustration kallas ”Another world is possible” eftersom jag tror på konst som motiverar oss att sträva efter att bli bättre.

Nada Ree

”Mitt namn är Nada, jag är en 30 år gammal illustratör, designer, konstnär, tatuerare och artist baserad i Sofia, Bulgarien för närvarande. Min praktik är mångsidig och mångdisciplinär, och jag trivs med att arbeta med olika medier.”

Nada strävar efter att belysa möjligheterna till att övervinna klimatkrisen och skapa ett samhälle som lever i harmoni med sina medmänniskor och sin miljö. Genom sitt arbete berättar hon hur hon vill utmana negativa uppfattningar om människans roll på jorden som skadlig. Hon menar vidare att dessa negativa berättelser håller oss i ett tillstånd av förlamning, eftersom vi inneboende tror att vi inte hör hemma på planeten.

Namn: Nada Ree
Ålder: 30 år
Yrke: Illustratör och konstnär

Människor kan och har levt i harmoni med våra miljöer. Jag anser att det är väldigt viktigt att adressera de skadliga myterna om att människor är inneboende kortsiktiga, själviska och en ”plåga” för jorden.

Nada berättar om vikten av berättelser, hon menar att vi som människor förstår världen genom olika berättelser och narrativ. Denna tanke har inspirerat formgivningen av illustrationen som delar tydliga likheter med en sagobok eller saga. Hon säger att hon genom konstverket ville illustrera några av de sätt hon tror att vi kan övervinna klimatkrisen och skapa ett samhälle som lever i harmoni med sina medmänniskor och sin miljö.

Jag vill att vi ska skriva om denna berättelse tillsammans.

Nada Ree

Muralen skapas tillsammans med boende på flyktingcenter

För Nada är den sociala aspekten och samarbete en central del av hennes konstnärliga praktik. Att hennes vinnande konstverk kommer att målas upp som en muralmålning på en MOAS nya lärocenter för flyktingar ser hon som en möjlighet att förena konst och socialt arbete för att främja integration och välbefinnande för människor som har upplevt trauman och förflyttningar. Hon menar att konst, måleri och att vara utomhus kan ha terapeutiska fördelar, särskilt i sammanhang av trauma och fördrivning.

Jag är mycket stolt över att mitt konstverk kommer att inspirera den muralmålning som flyktingarna kommer att delta i att måla.

Bild från den första workshop-dagen på MOAS center i Malta. 26 mars, 2024.

Nada tror starkt på konstens förmåga att engagera och påverka människor. Hon poängterar att konst har potential att nå olika grupper av människor, med kulturella, språkliga och socioekonomiska bakgrunder, och fungera som en katalysator för politisk och social förändring.

Genom konstnärliga initiativ som Art@Climate 2030 kan människor som kanske inte aktivt deltar i traditionell politisk eller miljöaktivism engageras och främja ett mer deltagande tillvägagångssätt för att adressera klimatförändringar.

Nada Ree

Nada ämnar att fortsätta engagera sig i konstnärlig aktivism

I framtiden har Nada ambitionen att fortsätta sitt arbete med konstnärlig aktivism och att skapa projekt som förenar konst och social eller miljömässig aktivism. Hennes vision är att använda sin konst för att utmana idéer och främja förändring i samhället.

Jag fortsätter att vara aktiv inom området ”artivism”, där jag skapar illustrationer, affischer, designer och fin konst för att driva på för social eller politisk förändring och ifrågasätta idéer om vår mänsklighet och dess plats på denna planet.

Med Nada Ree som en banbrytande röst i konstvärlden är framtiden för konstnärlig aktivism ljus och inspirerande. Hennes engagemang för att använda konsten som ett verktyg för förändring och hennes förmåga att förena samhällen genom kreativitet och gemenskap är en påminnelse om den kraft som ligger i konstens potential att omforma vår värld.

Håll utkik på våra kanaler de kommande dagarna för att ta del av det slutgilitiga resultatet av muralmålningen.

Är du intresserad av en muralmålning? Vi letar fler väggar!

Åtta fantastiska konstverk kvarstår att omvandlas till muralmålningar. Vill du utsmycka din byggnad med viktig och vacker konst? Hör av dig till konstansvarig på Doing Good, Isa Almäng.