Så här arbetar vi med hälsa i Remake Textile

Remake Textile är ett projekt inom social innovation, som fokuserar på att främja cirkularitet och arbetstillfällen i textilbranschen. Syftet är att skapa en väg för individer tillbaka till arbetsmarknaden. För att göra det möjligt lägger vi stor vikt vid hälsa genom att börja deltagarnas resa med en kurs i mental och fysisk hälsa. Hälsoperspektivet kommer sedan fortsätta att vara en central del av de kommande månaderna i programmet.

  • Ge verktyg och kunskap: Vi kommer undersöka hur ökad kunskap och verktyg för att förbättra sin hälsa kan hjälpa människor långt från arbetsmarknaden, parallellt med utbildning, arbetsträning och karriärcoachning. 
  • Förbättrad arbetsförmåga: Genom att förbättra fysisk och mental hälsa strävar vi efter att öka deltagarnas arbetsförmåga, motivation och möjlighet att integreras i arbetslivet. 

Vi ser hur samhällets stöd, och hälsofrämjande insatser som dessa, spelar en viktig roll. Därför ser vi så mycket fram emot att följa deltagarnas utveckling! Se vår video där Johanna Drakenhammar, hälsocoach från Athletica och Amelia Äbelö, projektledare för Remake Textile berättar mer: 

Remake Textile drivs tillsammans med Coompanion och Borås Textilhögskola. Finansierat av Europeiska Socialfonden.