Utbildning i Anti-Korruption

Vision

Från och med 2024 lanserar vi vårt utbildningsinitiativ i anti-korruption. Visionen är att vi genom utbildningsinitiativet ska öka medvetenheten om korruptionens konsekvenser och betydelsen av att bekämpa den.

 • Vad skapar korruption?
 • Hur bygger du ett anti-korruptions program i praktiken?

Utbildningen riktar sig bl.a. till företagsledare, projektansvariga, marknads- och säljledare samt yrkesroller som arbetar med regelefterlevnad (compliance).

 

Bekämpande av korruption är en förutsättning för att kunna uppnå alla mål i Agenda2030. Du kan se varför och läsa om kopplingen till varje enskilt mål på Institutet Mot Mutors hemsida.

 

 

 

Transparens behövs

För att öka din lönsamhet och trygga din plats på marknaden är det avgörande att du behärskar konsten att bedriva en etisk och transparent internationell handel. Upptäck hur du genom att ta ett proaktivt tillvägagångssätt mot anti-korruption kan öppna dörren till oväntade affärsmöjligheter och skapa en hållbar framtid för ditt företag.

 

Den aktuella trenden är nedåtgående, färska rapporter indikerar en ökning av korruptionen både i Sverige och globalt. Risken är att korruption snedvrider konkurrensen och hämmar både handeln och den ekonomiska tillväxten. Ta ledningen mot en ljusare framtid med etik och integritet som ledstjärnor – utbilda dig i anti-korruption och ligg steget före i en era där transparens inte bara ses som en dygd utan även en strategisk tillgång.

Kursledare

Louise Nilsson

Människorrättsvetare och COO på Doing Good. 

Hennes bakgrund i människorätts-arbete bland annat från Center for Civil Liberties i Kiev, som erhöll Nobels fredspris 2022, understryker hennes fokus på anti-korruption och skydd av whistleblowers.

Erling Zandfeld

Senior Advisor på Doing Good

Svensk entreprenör med lång erfarenhet av att driva sociala utvecklingprojejkt i bland annat Sverige, Baltikum och Ukraina.

Kommande utbildningar

Nedan kan du läsa mer om våra kommande utbildningar. Utbildningarna är på grundläggande nivå och behöver ingen förkunskap.

 • Certifierande heldagsutbildning

  KURSDATUM: September 2024
  TID: 09:00-17:00
  LOKAL: Ny Teknik Educations kurslokaler, Stockholm

  • Att bygga en Etikkultur: Hur du kan omvandla din organisations kultur till en bastion mot korruption, stärka ditt varumärkes rykte och få kunder och partners som värderar integritet.
  • Riskförebyggande Strategier: Praktiska verktyg och metoder för att identifiera och förebygga korruptionsrisker. Utnyttja lagstiftningen till din fördel för en trygg och säker affärsverksamhet.
  • Säkerställa Partnerskap: Effektiva tillvägagångssätt för att säkerställa delade etiska värderingar med samarbetspartners som skydd från tredjepartsrisker och främjande av din position på marknaden.

  Till anmälan
 • Nätverks-Seminarium: Gratis

  KURSDATUM: 19 juni 2024
  TID: 08:00-10:00
  LOKAL: Västsvenska Handelskammaren, Göteborg

  • Etik och beteende: Varför blir människor korrupta? Hur skapar vi en kultur av etik och ansvar? Vilka risker utgör representation och hur kan vi hantera dem?
  • Regelverk och ansvar: Code of Conduct – ett effektivt verktyg mot korruption. Vad säger lagstiftningen om ditt företags ansvar?
  • Samarbetspartners: Hur hanterar du tredjepartsrisker? Dilemman och problematik kring agenter, distributörer och återförsäljare.

  Till anmälan

   

Senaste nyheterna

Läs mer om vad som är på gång inom våra sociala projekt.