ClimaUrbanAbility

Vision

Kärnan i initiativet Climate actions for urban and building sustainability (förkortat som ClimaUrbanAbiliity) är att fortsätta arbeta för att sprida medvetenhet om den innovativa hållbara taktekniken ”Cool Roofing”. Vi har det senaste decenniet arbetat med att introducera arbetslösa unga till måleribranschen genom mural-projekt såsom ”23 km konst”. Nu skiftar fokus från målade husfasader till målade tak i samband med att vårt tredje projekt inriktat på hållbara vit-coatade tak, så kallade ”Cool Roofs” har lanserats.

Projektperiod: 1 januari 2024 – 30 juni 2025

 

Mål och tidslinje

Visionen är att projektet ska öka medvetenheten om fördelarna med Cool Roofing inom EU för att uppmuntra till bredare användning av tekniken av installatörer och andra intressenter.

  • Framhäva ”Cool Roofing” inom måleri- och byggsektorn.
  • Implementera en utbildningsplan för ”Cool Roofing” i IIPLEs läroplan.

Projektet är uppdelat i tre faser, läs mer om varje fas nedan.

1. Konferens om ”Cool Roofing”

Den första delen av projektet utgörs av en konferens om ”Cool Roofing” som anordnas av oss för relevanta aktörer i Göteborg och EU. Målet med konferensen är att fungera som en katalysator för kunskapsutbyte, samarbete och utforskning av idéer inom området för stadsutveckling och innovativa taklösningar såsom Cool Roofing.

Alla intresserade, så som aktörer inom bygg- och måleribranschen är välkomna att delta. Läs mer och anmäl dig.

2. Skapande av en blåkopia

Tillsammans med vår projektpartner IIPLE, specialiserad på utbildningsprogram för byggnadsarbetare, kommer vi därefter att skapa en blåkopia som sammanfattar resultaten av konferensen.

Materialet riktar sig till en bred publik, inklusive vuxna elever, byggnadsarbetare, lågkvalificerade vuxna, migranter och NEETs (Not in Education, Employment, or Training).

 

3. Utforming av utbildningsplan

Den tredje och sista fasen av projektet består av att utforma en utbildningsplan för taksektorn som täcker både grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter.

Denna läroplan syftar till att stärka individer, främja inkludering på arbetsmarknaden, förbättra branschstandarder och bidra till tillväxten och hållbarheten inom taksektorn.

Projektpartner: IIPLE

IIPLE (Istituto Istruzione Professionale Lavoratori Edili della Provincia di Bologna) är ett yrkesutbildningscenter beläget i Bologna, specialiserat på utbildningsprogram för arbetare och yrkesverksamma inom byggsektorn. Under många år har de varit aktiva inom hanteringen och samordningen av europeiska projekt för innovation, mobilitet och utbildning. Huvudfokus för deras nuvarande verksamhet ligger på att förnya och uppdatera yrkesverksamma inom området för energihållbarhet, samt att stödja små och medelstora företag (SMEs) i antagandet av en mer miljövänlig strategi för effektivitet inom bygg-/produktionshantering.

Global Coolify

Under våra tidigare klimatinitiativ har vi tillsammans med anställda ungdomar utvecklat en global takdatabas som en del av vårt åtagande att öka kännedomen om Cool Roofing. Databasen innehåller idag över 86 000 tak lämpliga för Cool Roofing-tekniken.

Gå tillbaka