Unga med gröna jobb skapar hållbara städer

Miljö & Arbete främjar ungas möjligheter att aktivt arbeta med klimatfrågan och att stärka samhällets motståndskraft mot framtida klimatförändringar.

Projektet främjar ungas möjligheter att aktivt arbeta med klimatfrågan

Miljö & Arbete främjar ungas möjligheter att aktivt arbeta med klimatfrågan och att stärka samhällets motståndskraft mot framtida klimatförändringar som värmeböljor och kraftiga nederbörd. Projektet drivs med stöd av Innovationsbyrån Vinnova, Chalmers tekniska högskola, SMHI, WWF, Scandinavian Green Roof Institute, UNIEP och våra utbildningspartners Movant, Thermo Logic och Göteborgs Praktiska Gymnasium.

    • 0 Miljöambassadörer

    • 0 Coating-elever

Miljöambassadörer utvecklar takdatabasen Coolify

20 stycken Miljöambassadörer har sedan projektets starts valts ut från vår målgrupp av unga mellan 15 och 24 år. De har sedan  arbetat med att göra digitala sökningar på byggnader som är lämpliga för att anlägga vita, gröna och blå tak. Deltagarna har på så sätt fått en väg in i arbetslivet med en meriterande anställning inom det växande området ”gröna jobb”.

Chalmers och DTCC arbetar idag, inom ramen för projektet, med att automatisera registreringen av takytor för att göra det möjligt att registrera lämpliga takytor världen över.

Coating-elever: Unga erbjuds chans till gröna jobb

Gröna jobb är arbeten som enligt Förenta nationernas miljöprogram UNEP på ett avgörande sätt bidrar till att bevara eller återställa miljön. Genom att erbjuda 55 deltagare inom målgruppen unga 20-25 år som står utanför arbetsmarknaden utbildning i bygghantverk och tilläggsisolering skapar Miljö & Arbete gröna jobb som samtidigt minskar socialt utanförskap.

Våra vuxenutbildningspartners Thermo Logic, Movant och Göteborgs Praktiska Gymnasium ger våra deltagare en kurs i den cool roofing-teknik som certifierar dem att utföra Coating för vita tak.

Är du intresserad av detta projekt?

Är du en organisation, verksamhet eller person som skulle vilja bidra till projektet på något sätt? Vänligen kontakta oss.