CARE UDRC

Care UDRC (Ukrainian Digital Resource Center) är det andra av våra två projekt som syftar till att stötta Ukrainare. Genom projektet kommer vi att skapa 23 nya jobb, erbjuda finansierad IT-utbildning för 100 deltagare, utveckla en onlineresursplattform och ge psykologisk första hjälp och trauma-stöd till ukrainare som flytt kriget.

Med fokus på integration, utbildning och att skapa nya jobb bidrar projektet till mål 4, 8, 10 och 11 av FN:s globala mål.

UDRC

Sätt färg på Göteborg är idag en av de största arbetsgivarna för Ukrainare i sydvästra Sverige!

Genom projeketet UDRC är vi på Sätt färg på Göteborg stolta över att kunna bidra till ukrainares integrationsprocess. Vi har i dagsläget anställt närmare 100 ukrainare i Göteborg med omnejd sedan november 2022, vilket står för ungefär en tiondel av alla ukrainare som bor i staden.

Detta innebär att vi idag är en av de största arbetsgivarna i sydvästra Sverige för ukrainare.

Majoriteten av deltagarna har lång professionell erfarenhet inom olika arbetsområden sedan tidigare. Möjligheten att få arbete som klimatkoordinator inom UDRC har fungerat som ett första steg in på arbetsmarknaden i Sverige vilket har underlättat deltagarnas övergång till nästa arbete.

Ukrainian Digital Resource Center har visat sig vara ett framgångsrikt koncept för att ge nya ukrainare i Sverige en gynnsam start för att integreras och lyckas fortsätta sin professionella karriär i Sverige.

Gå tillbaka