CARE UDRC

Care UDRC (Ukrainian Digital Resource Center) var det andra av våra två projekt som syftade till att stötta Ukrainare. Genom projektet skapade vi 23 nya jobb, erbjöd finansierad IT-utbildning för 100 deltagare, utvecklade en onlineresursplattform och gav psykologisk första hjälpen och trauma-stöd till ukrainare som flytt kriget.

Med fokus på integration, utbildning och att skapa nya jobb bidrog projektet till mål 4, 8, 10 och 11 av FN:s globala mål.

UDRC

Doing Good var under projektet en av de största arbetsgivarna för ukrainare i sydvästra Sverige!

Genom projeketet UDRC är vi på Doing Good stolta över att ha bidragit till ukrainares integrationsprocess. Sedan november 2022 har vi anställt närmare 100 ukrainare i Göteborg med omnejd, vilket står för ungefär en tiondel av alla ukrainare som bor i staden.

Detta innebär att vi under projektperioden var en av de största arbetsgivarna i sydvästra Sverige för ukrainare.

Majoriteten av deltagarna hade lång professionell erfarenhet inom olika arbetsområden sedan tidigare. Möjligheten att få arbete som klimatkoordinator inom UDRC fungerade som ett första steg in på arbetsmarknaden i Sverige, vilket underlättade deltagarrnas övergång till nästa arbete.

Ukrainian Digital Resource Center har visat sig vara ett framgångsrikt koncept för att ge nya ukrainare i Sverige en gynnsam start för att integreras och lyckas fortsätta sin professionella karriär i Sverige.

Gå tillbaka