Vår nya klimatinitiativ har lanserats med fokus på ”Cool Roofing”

I januari lanserades vårt nya klimatinitiativ. I linje med Erasmus+ vision fokuserar initiativet ”Climate Actions for Urban and Building Sustainability” på klimatåtgärder för en hållbar stadsutveckling. Visionen är att främja medvetenhet om den hållbara taktekniken Cool Roofing i samarbete med vår projektpartner Istituto Professionale Edile Bologna (IIPLE).

En konferens om Cool Roofing:

Den första fasen av projektet utgörs av en hybridkonferens som vi anordnar i Göteborg. Under konferensen kommer byggexperter, materialproducenter, lärare och lokala myndigheter samlas för att främja kunskapsutbyte och samarbete mot en hållbar stadsutveckling. Fokus ligger på den innovativa taklösningen Cool Roofing.

Blueprint för Cool Roofing: Kompetenskartläggning

Efter konferensen kommer vår projektpartnern IIPLE att utforma en digital kompetenskarta skräddarsydd för taksektorn. Denna riktar sig till en mångsidig publik, inklusive vuxna elever, byggnadsarbetare, lågkvalificerade vuxna, migranter och NEETs. Syftet är att öka medvetenheten om Cool Roofing i hela EU och erbjuda en strukturerad guide till utbildning inom taksektorn.

Utformning av utbildningsplaner: Branschstärkning

Den sista fasen innebär att utforma utbildningsplaner för taksektorn, som riktar sig till en bred publik och specifika grupper såsom vuxna elever, lågkvalificerade vuxna, migranter och NEETs. Dessa program syftar till att stärka individer, främja inkludering och förbättra branschstandarder.

Global Coolify: Vår takdatabas för Cool Roofing

Under våra tidigare klimatinitiativ har vi utvecklat Globala Coolify, en databas för hållbar taklösningar. I dagsläget finns över 86000 tak lämpliga för Cool Roofing registrerade på databasen. Vi hoppas att främja databasen under projektets gång som en värdefull resurs för både fastighetsägare och installatörer som vill utforska hållbara taklösningar.

Projektpartnern IIPLE: Driver hållbar byggnadsinnovation

Samarbetet med IIPLE, ett yrkesutbildnings- och utbildningscenter för yrkesutbildning (VET) i Bologna, stärker vårt projekt. Med inriktning på utbildningsprogram för byggproffs, sammanfaller IIPLE:s fokus på energihållbarhet sömlöst med vår mission, där vi stödjer SME-företag att anta grönare tillvägagångssätt för effektivare bygg- och produktionshantering.

Climate Actions for urban and building sustainability is funded by Erasmus+

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.