Diskutera framtiden för måleri- och byggbranschen med oss

Som en fortsättning på våra miljöinitiativ har vi gått samman med IIPLE – Professionale Institute Building Bologna för att arbeta med ett projekt som syftar till att främja Cool Roofing-praxis inom måleri- och byggbranschen. Detta samarbete är en del av vårt åtagande att främja miljövänliga lösningar inom byggpraxis.

Vi är glada att kunna meddela den första fasen av vårt nya initiativ ”Climate Actions for Urban and Building Sustainability”: En konferens om Cool Roofing. Evenemanget kommer att samla intressenter från målnings- och byggbranschen för att diskutera hållbar stadsutveckling och framtiden för Cool Roofing. Fokus kommer att ligga på att dela kunskap om hållbara praxis, med särskild tonvikt på ”Cool Roofing”. Denna teknik, som hjälper till att minska värmeupptagningen i byggnader, får alltmer uppmärksamhet som ett sätt att förbättra energieffektiviteten och minska miljöpåverkan.

Vill du delta?

Konferensen är planerad att äga rum den 7 maj i Göteborg. Den utgör en möjlighet för lokala företag inom branschen att komma samman, utbyta idéer och utforska innovativa tillvägagångssätt för hållbarhet.

För mer information, vänligen kontakta oss på amelia.abelo@doing-good.se.

Detta evenemang är en möjlighet för oss att lära av varandra och ta steg mot mer hållbara byggpraxis. Vi hoppas att se dig där och bidra till denna viktiga diskussion.

“Climate Actions for Urban and Building Sustainability” is funded by Erasmus+

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.