Första muralmålningen är färdigställd: Pep Walls om konstens sociala uppdrag

Pep Walls, en framstående gatukonstnär baserad i Barcelona, skapar mer än vackra muraler – Han är en röst för förändring och inkludering genom konsten. Pep är också den konstnär som har tolkat Nada Ree, en av de 10 vinnarna i Art@Climate2030, vars konstverk nu har målats upp som muralmålning på MOAS flyktingcenter på Malta. I en intervju berättar Pep om processen kring att tolka Nadas konstverk och hans egna perspektiv på konstens kraft, samt vikten av att behålla ett socialt perspektiv.

Tolkningen av Nada Rees konstverk

Pep Walls beskriver sin tolkningsprocess av Nada Rees konstverk som en anpassning till projektets speciella karaktärsdrag och gemenskapsengagemang.

– Den ursprungliga designen från denna mural behövde anpassas för att passa de speciella karaktärsdragen som vi beslutade för detta projekt, från väggen till processen,

Han berättar vidare att han noga valde ut element från det ursprungliga konstverket för att behålla dess ursprungliga känsla, samtidigt som han införlivade dem i en ny dynamisk komposition. Denna process ledde till en tolkning som behöll det ursprungliga konstverkets budskap om att förändra vårt sätt att interagera med miljön och omfamna hållbara livsstilar.

Nada Rees vinnarbidrag i Art@Climate 2030

Väggen på MOAS flyktingcenter som målas upp tillsammans med boende.

När det kommer till den sociala aspekten av sitt arbete betonar Pep vikten av att inkludera gemenskapen i varje steg av processen. Han tror att konstens verkliga kraft ligger i dess förmåga att förena och påverka människor på en djup nivå.

– Jag har alltid känt att målning i en studio är alltför avlägsen från den verkliga världen. Som konstnär måste jag känna att det finns ett socialt åtagande, inte bara i mina målningar utan också i varje beslut som fattas under processen.

Pep berättar att han ser fram emot att se hur muralen kommer att påverka närområdet , särskilt de människor som kommer att känna sig stolta över att ha varit delaktiga i att skapa den.

– Flyktingarna från centret kommer förmodligen att omfamna denna nya mural och känna stolthet över den. Som medskapare till muralen kommer de att njuta av att den nu blir en del av deras centrum.

Konstens potential att engagera och stärka gemenskap

– Det gemensamma syftet med Art@Climate 2030 är att ansluta till människor och öka medvetenheten om klimatfrågor för att påverka människors handlingar och göra vår värld till en bättre och mer hållbar plats.

Pep Walls passion för att använda konsten som ett verktyg för social förändring är tydlig i varje penseldrag. Vi är otroligt glada och stolta över detta samarbete och den fantastiska omvandlingen av vinnarbidraget från Art@Climate2030. Genom initiativ som dessa för vi vidare vår historia av sociala konstprojekt och vårt arv från måleribranschen.

Läs mer: