Framtiden är transparent: Doing Good lanserar utbildning i anti-korruption

Korruption är en växande global utmaning som inte bara underminerar förtroendet för våra samhällsinstitutioner utan även skadar ekonomin och hindrar rättvis konkurrens. Färska rapporter visar en ökning av korruptionen, inte bara internationellt utan även i Sverige. Det är därför viktigare än någonsin för företag att agera proaktivt för att motverka denna negativa trend; Mot bakgrund av detta lanserar vi nu ett utbildningsinitiativ i anti-korruption.

Att investera i anti-korruptionsutbildning och implementera etiska riktlinjer är inte bara en moralisk skyldighet utan också en strategisk investering för företag som strävar efter långsiktig tillväxt och hållbarhet. Genom att bygga en stark etisk kultur och utveckla robusta riskförebyggande strategier kan företag säkerställa sin konkurrenskraft och minimera skaderiskerna från korruption.

– Att bekämpa korruption kräver mer än bara ord; det kräver konkreta handlingar och samarbete över gränserna. Vårt nya utbildningsprogram speglar vårt engagemang för att utrusta företagsledare med den kunskap och de verktyg som behövs för att effektivt navigera i dagens komplexa affärsmiljöer. Dessa utbildningstillfällen är perfekta för ambitiösa företag som vill känna igen, skydda sig mot korrupta krafter eller aktivt främja transparens.

Dessa utbildningstillfällen är perfekta för ambitiösa företag som vill känna igen, skydda sig mot korrupta krafter eller aktivt främja transparens.

Louise Nilsson, verksamhetsledare på Doing Good

Utbildningarna erbjuder företagsledare och beslutsfattare verktyg och kunskap för att skapa en företagskultur utan korruption. Genom att erbjuda praktiska verktyg och metoder för att identifiera och förebygga korruptionsrisker, samt genom att främja integritet och transparens i affärsrelationer, strävar vi efter att inspirera och stödja företag i deras strävan efter etiskt och hållbart företagande.

Vår vision är att bidra till en framtid där korruptionsbekämpning inte bara är en reaktion på synliga problem utan en integrerad del av affärsstrategin för att främja tillväxt, innovation och socialt ansvarstagande. Vi är övertygade om att företag, genom att investera i etik och transparens, inte bara minimerar sina risker utan också öppnar upp nya affärsmöjligheter. På så vis stärker de sin varumärkesposition som pålitliga och ansvarsfulla aktörer på marknaden.

Tillsammans kan vi skapa en framtid där affärer bedrivs på ett rättvist och ansvarsfullt sätt, där integritet och transparens är normen och där företag spelar en aktiv roll i att främja en korruptionsfri värld.

Kommande utbildningstillfällen

Läs mer om vårt utbildningsinitiativ i anti-korruption.

Människorrättsvetaren och verksamhetsledare för Doing Good, Louise Nilsson, och Erling Zandfeld, Senior Rådgivare på Doing Good, leder kurserna tillsammans med eminenta talare: Tomas Brytting, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och professor i organisationsetik vid Marie Cederschiöld högskola, Magnus Lindberg, konsult inom Anti-korruption och Compliance vid Egde Development AB och Tommy Berglund, partner på Forever Sustainable.

Certifierande heldagsutbildning
24 april, Stockholm
Till anmälan

Gratis nätverks-seminarium
19 juni, Göteborg
Till anmälan

Med stöd av: