Vi skapar nya arbetsmöjligheter inom Cool Roofing tillsammans IIPLE

Vi är stolta över att meddela vårt partnerskap med den prestigefyllda italienska yrkeshögskolan IIPLE – Scuola Edile di Bologna inom ramen för vårt initiativ ”Climate Actions for Urban and Building Sustainability”. Tillsammans strävar vi efter att skapa nya arbetsmöjligheter för unga inom måleri- och byggbranschen genom den innovativa taklösningen Cool Roofing.

Ökad kompetens och standardiserade utbildningsplaner

Cool Roofing är inte bara en banbrytande innovation inom hållbar byggnation; det erbjuder också en effektiv lösning för att bekämpa urbana värmeöar och förbättra byggnaders energieffektivitet. Genom initiativet ”Climate Actions for Urban and Building Sustainability” strävar vi efter att främja användningen av Cool Roofing och maximera dess positiva effekter på vår miljö och stadsutveckling. För att uppnå detta krävs det fler välutbildade individer inom tekniken och standardiserade utbildningsplaner.

Vår gemensamma satsning med IIPLE är avgörande för detta mål – genom att kombinera teoretisk kunskap med praktisk erfarenhet rustar vi unga människor med verktygen de behöver för att blomstra inom den snabbt växande Cool Roofing-branschen. Luisa Sileni, Projektledare på IIPLE, delar vår entusiasm och understryker betydelsen av Cool Roofing för hållbar stadsutveckling.

Cool Roofing representerar en avgörande innovation inom hållbar konstruktion och erbjuder en effektiv lösning för att bekämpa urbana värmeöar och förbättra byggnaders energieffektivitet.

Luisa Sileni, Projektledare på IIPLE

Vi vill främja utbildning i Cool Roofing

För att förverkliga detta syfte arbetar vi tillsammans med IIPLE på att utforma en omfattande utbildningsplan för Cool Roofing. Detta kommer inte bara att göra utbildningen tillgänglig för fler studenter inom måleri- och byggbranschen, utan också skapa fler spännande arbetsmöjligheter inom området.

Delta i Sveriges Första Konferens om Cool Roofing!

Den första fasen av vårt arbete tar form i form av en konferens – Sveriges första konferens om Cool Roofing. Detta unika tillfälle erbjuder en möjlighet att lära dig mer om denna spännande teknik och att nätverka med andra aktörer som delar vårt engagemang för en hållbar framtid. Deltagandet är kostnadsfritt och öppet för alla – ingen förkunskap krävs.

”Climate Actions for Urban and Building Sustainability” finansieras av Erasmus+
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.