Första veckan av Remake Textile – hälsa på agendan

Första veckan för deltagarna i Remake Textile, projektet där vi ämnar främja cirkularitet inom textilindustrin och skapa arbetstillfällen för individer långt ifrån arbetsmarknaden, har kickat igång med en två veckor lång spännande hälsokurs.

Deltagarna kommer under de kommande sex månaderna genomgå ett program som fokuserar på hälsa, självutveckling och vägledning framåt på arbetsmarknaden. Under de första veckorna ger Johanna Drakenhammar från Athletica individuell coachning i hälsa samtidigt som hon håller i en inspirerande hälsokurs i grupp.

Vi jobbar med ett holistiskt synsätt för att få mer förståelse över hur alla delar så som näring, rörelse, mindset och återhämtning påverkar ens hälsa och välmående. 

Johanna Drakenhammar, grundare av Athletica.

Deltagarna får genom föreläsningar,  workshops, erfarenhetsutbyte och prova-på-moment, i kombination av individuell hälsocoachning inspiration till positiva förändringar som skapar hållbar hälsa.

Jag ser så mycket fram emot att följa deltagarnas utveckling!  

Johanna Drakenhammar, grundare av Athletica.

Amelia Äbelö, projektledare för Remake Textile.

Veckan inleddes med fysiska aktiviteter, utvärdering av sin egen hälsa och målsättning för projektet. Diskussionerna har handlat om allt från hur man finner balans i sin vardag till vad man vill få ut av dessa månader. Samtalen ger deltagarna möjlighet att kunna dela med sig av sina erfarenheter och att lära sig av varandra.

Mellan workshops och övningar har vi tillsammans promenerat upp till utsiktsplatsen vid Masthuggskyrkan och njutit av det fina vårvädret. Veckan avslutades till slut med ett härligt träningspass i Slottskogen. 

Nu väntar fler givande gruppdiskussioner och mer rörelse innan projektet fortsätter på Borås Textilhögskola. Där väntar en utbildning i sömnad, materialkännedom, hållbarhet och sortering av textilavfall. Kunskapen kommer sedan appliceras i praktiken på Erikshjälpens second hand-affärer. 

Vi är så glada att aktiviteterna i projektet äntligen är igång och att vi nu får lära känna alla fina deltagare som vi kommer följa under programmet.

Remake Textile drivs tillsammans med Coompanion och Textilhögskolan i Borås.
Projektet är finansierat av Svenska ESF-rådet.