Sätt färg på Göteborg

Sätt färg på Göteborg blir Doing Good

Namnet "Sätt färg på Göteborg" har ända fram till oktober 2023 representerat vår verksamhet utåt. Efter att våra initiativ de senaste åren börjat sträcka sig utanför den plats- och målerikoppling som Sätt färg på Göteborg antyder bestämde vi oss för att byta namn till Doing Good i samband med firandet av vårt 10-årsjubileum.

Social påverkan i staden

Genom projektet ”Sätt färg på Göteborg” har vi satt färg på staden i form av mark-och muralmålningar i syfte att öka inkludering och förbättra social integration. Vi har utbildat unga långt från arbetsmarknaden och förberett dem för arbete i måleribranschen, där färg som verktyg har inkluderat fler unga i stadsutvecklingen och bidragit till en kreativ och sammanhållen stadsmiljö. Projektet har på så vis bidragit till mål 4, 8, 10 och 11 av FN:s globala mål.

Sätt färg på Göteborg lever vidare

Det var däremot viktigt för oss att inte släppa helt den 30 år långa historia av initiativ och olika typer av projekt som har skett genom Sätt färg på Göteborg. I samband med namnbytet valde vi därför att behålla Sätt färg på Göteborg som ett pågående projekt. I fortsättningen kommer alla projekt relaterade till måleri i Göteborg alltså ske genom projektet Sätt färg på Göteborg som är en del av paraply-organisationen Doing Good.

Kommande måleriprojekt

Inför 2024 planerar vi för flera muralmålningar i Göteborg. Är du intresserad av att göra en vägg nära dig vackrare? Eller vill du få fram ett specifikt budskap? Vi har lång erfarenhet av att skapa muralmålningar med fokus på inkludering av unga och social integration.

  • Youthpower: Social inkludering genom konst

    Youthpower var ett av Doing Goods (tidigare Sätt färg på Göteborgs) konst- och arbetsmarknadsprojekt som syftade till att få unga vuxna ut i arbetskraften och samtidigt göra städer vackrare. Genom att involvera ungdomar i målning av muralmålningar runt om i Göteborg och Barcelona fick de unga deltagarna utbildning och kunskap inom måleribranschen. Ett par hundra deltagare var involverade i över 40 konstprojekt som tacklade utanförskap genom att erbjuda deltagarna vägar mot en bättre framtid.

    ”Engaging with the community  at some point of the project is the key in order to elevate the artwork and make  the neighbours embrace the new mural on their cities. We should keep in mind as well that there are some zones where this kind of projects will have a notable  effect, and can be used as a tool to improve social integration and engage with vulnerable collectives and teenagers who will feel empowered from these kinds of projects.”

    Pep Walls