Build Forward

Build Forward

Vi håller på att utveckla en omfattande plattform under namnet "Build Forward" som kommer att samla initiativ och resurser för ukrainska flyktingar och återuppbyggandet av Ukraina. Plattformen kommer effektivt kunna ge en omfattande förståelse för de behov och utmaningar som dessa grupper står inför. Det möjliggör också utformningen av effektiva strategier och åtgärder för att stödja återvändande individer och säkerställa en bättre återuppbyggnad av landet än tidigare. Build Forward är utformat för att överbrygga klyftan mellan ukrainska behov, vare sig det gäller enskilda medborgare, kommuner eller regionala myndigheter, och stödjande kapacitet och finansiella planer från internationella stödgivare.

Främjar hållbar utveckling

”Build Forward” belyser vikten av att satsa på ukrainska individers färdigheter och utbildning för att möjligöra ett aktivt deltagande i återuppbyggnadsprocessen. Stor betoning ligger även på att förbättra infrastuktur, stärkta institutioner, främja mänskliga rättigheter och social rättvisa samt förbättrad krisberedskap. ”Build Forwards” fokusområden går således i linje med mål 8, 9, 10 och 11 av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

 • Mål för Build Forward

  Ansvarsfull återuppbyggnad: Förbättra Ukrainas fysiska, ekologiska och moderna infrastruktur och samtidigt främja mänskliga rättigheter, det psykologiska välbefinnandet och motståndskraften hos befolkningen.

  Säkra digital nexus: Skapa en digital mötesplats där intressenter kan samlas för att få information, forma vägar för samarbete och driva på utvecklingen.

  Civilt engagemang: Aktivt involvera Ukrainas civilsamhälle i besluts- och genomförandeprocesser.

  Främjande av demokrati: Stärka demokratiska värderingar och principer om mänskliga rättigheter inom alla områden.

  Samarbete: Effektivt samarbete med ett brett nätverk över sektorsgränser, där civilsamhällesorganisationer, myndigheter och den privata sektorn deltar för att uppnå omfattande effekter.

 • Funktioner

  • Inkluderande samarbete: Vi välkomnar partnerskap från alla länder och Ukrainas leverantörer.
  • Kartläggningsmekanism: Kartläggning i realtid för effektiv resursallokering.
  • System för korruptionsbekämpning: Säkerställer transparens och minimerar transaktionskostnader.
  • Systemförvaltning: En hållbar avgiftsstruktur för effektivitet och lägre projektkostnader.

Behovet att återuppbygga bättre

Det finns ett behov av att återuppbygga bättre än före kriget. Genom att dra lärdom av tidigare erfarenheter och identifiera svagheter och sårbarheter kan man utforma mer motståndskraftiga system och strukturer. Dessa system och strukturer omfattar förbättrad infrastruktur, stärkta institutioner, främjande av mänskliga rättigheter och social rättvisa samt förbättrad krisberedskap.

VIKTEN AV KAPACITETSUPPBYGGNAD FÖR UKRAINARE I SAMBAND MED ÅTERUPPBYGGNADEN

Initiativet "Build Forward" belyser vikten av att inkludera och engagera ukrainska individer i återuppbyggnadsprocessen. Genom att investera i deras färdigheter och utbildning kan de aktivt delta i återuppbyggnadsprocessen och bidra genom att bygga upp infrastruktur, främja ekonomisk tillväxt och förbättra offentliga tjänster och samhällsstyrning. Att stärka deras kunskaper och färdigheter ger också ukrainska individer möjlighet att spela en nyckelroll för att skapa hållbar utveckling i landet.

POTENTIALEN FÖR SAMARBETE MED DET CIVILA SAMHÄLLET

Genom initiativet spelar det civila samhällets organisationer en viktig roll genom att tillhandahålla värdefulla insikter, expertis och resurser för att informera om strategier och åtgärder. Genom att samarbeta med dessa parter kan regeringen och återuppbyggnadsaktörerna utnyttja deras kunskaper och erfarenheter för effektiva lösningar.

TRÄFFA EN DEL AV BUILD FORWARD-TEAMET

 • Louise Nilsson, projektledare för Build forward, är en människorättsvetare som leder partnerskapsbyggande och kapacitetsuppbyggnad samt personalförvaltning av plattformen.

  Foto: Tony Trump

 • Olena Petrus, ursprungligen från Ukraina, är en tidigare deltagare och mentor i Care UDRC och Care EUkraine och nu en del av IT-teamet på Build Forward.

  Foto: Tony Trump

 • Glib Chornyi, IT-ansvarig på Doing Good, arbetar med den drivande anslutningen till databasen.

  Foto: Tony Trump

Är du intresserad av att samarbeta?

Build Forwards digitala och personliga nätverk sammanför dem som bygger upp Ukraina med transparens, effektivitet och en gemensam vision. Var med och omforma Ukrainas förnyade och moderniserade framtid. Tillsammans bygger vi framåt. Är du intresserad av att veta mer eller vill du samarbeta med oss?

Hör av dig till Louise Nilsson, projektledare för Build Forward. louise.nilsson@doing-good.se