Klimatveckan skapar tro på förändringskraft hos unga

Under veckan arrangerade vi årets andra upplaga av Klimatveckan; ett initiativ som riktar sig till unga och syftar till att öka deras medvetenhet och engagemang inom hållbarhetsområdet. Tillsammans med våra partners har vi kunnat hålla en rad spännande aktiviteter med syftet att inspirera deltagarna att tro på sin förmåga att själva påverka och förändra världen.

Under Klimatveckan har ett antal partners gått samman för att dela med sig av sin kunskap och expertis. Bland dessa partners återfinns Scandinavian Green Roof Institute, F/ACT Movement och Motståndskraft mot Rasism. Tillsammans har de bidragit till en mångsidig och engagerande agenda. Aktiviteterna för de unga deltagarna har möjligtgjorts genom vårt samarbete med Poseidon Förvaltning och Förvaltningen för funktionsstsöd. Läs mer om Klimatveckans aktiviter och resultat nedan:

Hållbar stadsutveckling med Scandinavian Green Roof Institute

En av höjdpunkterna under veckan var workshopen om hållbar stadsutveckling i samarbete med Scandinavian Green Roof Institute. Deltagarna fick utforska och diskutera innovativa lösningar för att göra städerna grönare och mer hållbara. Dels genom att lära sig mer om takträdgårdar, gröna väggar och andra grön infrastruktur som kan bidra till att minska stadsmiljöns påverkan på klimatet och dels genom att deltagarna fick utveckla egna förslag.

Hållbar klädkonsumtion med F/ACT Movement

En annan höjdpunkt under veckan var workshopen om hållbar klädkonsumtion, som leddes av F/ACT Movement. Deltagarna delade idéer och insikter om hur vi kan göra mer medvetna val när det gäller våra kläder. Diskussionerna fokuserade på att minska konsumtionen av snabbmode, fokusera på hållbar transport samt främja långsiktiga och etiska klädval som minskar vår påverkan på miljön.

Postkoloniala strukturer med Motståndskraft mot Rasism

Tillsammans med Motståndskraft mot Rasism höll vi slutligen i en viktig workshop om postkoloniala strukturer. Denna session gav deltagarna en möjlighet att granska och diskutera de komplexa frågorna kring postkolonialism och dess inverkan på samhället. Genom att förstå dessa strukturer kan vi arbeta tillsammans för att skapa en mer inkluderande och rättvis värld.