10-års jubileum för vårt partnerskap med AkzoNobel

Sedan den officiella invigningen av Sätt färg på Göteborg 2013 [idag ett av Doing Goods projekt] har vi bedrivit ett framgångsrikt samarbete med färg & kemi-koncernen AkzoNobel. Sedan starten av våra konst- och arbetsmarknadsinitiativ för 10 år sedan har vi genom en rad gemensamma initiativ gjort Göteborg till en ännu mer färgglad och trivsam plats och samtidigt skapat arbetsmöjligheter för socialt utsatta unga.

Tack vare vårt partnerskap med AkzoNobel har vi inte bara skapat vackra och trygga utomhusmiljöer utan även kunnat erbjuda unga meningsfulla möjligheter. Det konst- och arbetsmarknadsprojekt som har bedrivits genom Sätt färg på Göteborg har gett unga vuxna, som tidigare stod utanför arbetsmarknaden, en möjlighet att få arbetserfarenhet. För många av deltagarna har projekten fungerat som en väg rakt in i målaryrket. Erling Zandfeld, Senior Rådgivare på Doing Good (tidigare Sätt färg på Göteborg), berättar: ”Tillsammans med Göteborgs Stad, AkzoNobel och flera andra organisationer har vi under 10 år kunnat erbjuda 100 personer som stod långt från arbetsmarknaden praktikplats och senare arbete som målare. Bara det är väl värt att fira.”

Gabriella Vancas, en av dem som började sin resa som arbetssökande, berättar: ”Det fanns inte så mycket jobb inom branschen. Så när jag fick höra talas om Sätt Färg på Göteborg och AkzoNobel tyckte jag att det lät intressant och annorlunda jämfört med vad jag tidigare gjort som målare efter min gymnasieutbildning.”

Gabriella Vancas, tidigare deltagare i ett av Sätt färg på Göteborgs arbetsmarknadsprojekt. Gabriella arbetar idag som målare.

Att göra Göteborg fint inför 400-årsjubileumet

Våren 2016 inledde vi projektet ”23 km konst” inför Göteborgs 400-årsjubileum tillsammans med Göteborgs Stad och Göteborg & Co. Sedan dess har 23 km, från Kulturhuset Blå Stället i Angered till Röda Sten Konsthall vid Klippan, fyllts av muralkonstverk skapade av unga deltagare i Sätt färg på Göteborg. Detta under ledning av både nationella och internationella konstnärer. Genom varumärket Nordsjö som sponsor av färg har AkzoNobel bidragit med målarfärg till muralmålningarna och gjort arbetsmarknadsprojekten möjliga.

Ett av konstverken inom 23 km konst, uppmålat sommaren 2023 av Frida Clerhage. Fotograf: Philip Liljenberg

Mikael J:son Lindhe, kommunikationschef för Nordsjö, kommenterar: ”Vi har varit med sedan starten för 10 år sedan, och det har varit en fantastisk resa där vår färg och våra kulörer har bidragit till att ungdomar långt från arbetsmarknaden har fått en väg in i målaryrket och möjlighet att växa som personer.”i

Gabriella Vancas, en av de tidigare deltagarna, avslutar med sin personliga framgångssaga: ”När jag avslutade projektet med Sätt Färg på Göteborg blev jag anställd på en av målerifirmorna som de samarbetade med. Sedan dess har jag arbetat som målare, och jag har inga tankar på att byta bana.”

Vi ser fram emot att fortsätta göra Göteborg färgstarkt och skapa möjligheter för unga tillsammans med AkzoNobel.