Så har Cool Green Deal främjat ungas inkludering i hållbarhetsarbetet

Så har Cool Green Deal främjat ungas inkludering i hållbarhetsarbetet

Cool Green Deal, ett initiativ för att främja både ekologisk och social hållbarhet genom att erbjuda unga möjligheter att engagera sig i klimatomställningen, har nu avslutats med lysande resultat.

Cool Green Deal startade 2021 och avslutades nu i december 2023 och var finansierat av Allmänna Arvsfonden. Syftet med projektet var att ge unga en positiv syn på framtiden i en tid av ökande klimatångest och osäkerhet på arbetsmarknaden. Målet var att visa att det finns möjligheter för unga att ha positiv inverkan för en grönare framtid. För att uppnå detta anställdes 69 ungdomar som befann sig långt ifrån arbetsmarknaden som miljöambassadörer. Dessutom genomgick 54 elever inom bygg- och måleribranschen utbildning i den meriterande taktekniken Cool Roofing (vitmålade tak), medan 123 ungdomar deltog i Klimatveckan.

69 unga har anställts och fått ett första steg in på arbetsmarknaden

Under projektets gång har 69 individer anställts som miljöambassadörer med uppdraget att registrera takytor lämpliga för Cool Roofing till den tak-databas som utvecklats under projektets gång – Global Coolify. För många av de unga deltagarna har anställningen inneburit ett första steg in på arbetsmarknaden. De har därutöver fått meriterande erfarenhet av att IT och arbete inom den gröna sektorn i sitt arbete med databasen.

Tillsammans har deltagarna varit med och registrerat över 86 000 takytor lämpliga för Cool Roofing runt om i världen.

54 elever inom bygg- och måleribranschen har fått utbildning i den meriterande taklösningen Cool Roofing

Tillsammans med det Göteborgsbaserade företaget Thermo-Logic har vi under projektets gång utbildat 54 elever inom bygg- och måleribranschen i taklösningen Cool Roofing. Genom utbildningen har de blivit certifierade inom tekniken, en meriterande påläggsutbildning inför att deltagarna kommer ut i arbetslivet.

123 ungdomar har utbildats i hållbarhet genom Klimatveckan.

Vid projektstarten av Cool Green Deal lanserade vi initiativet Klimatveckan: En utbildningsvecka i hållbarhet för feriearbetande unga. Dels för att öka medvetenheten om klimatfrågan och dels för att inspirera till åtgärder. Under projektperioden har vi inom ramen för Cool Green Deal spridit kunskap till totalt 123 ungdomar om hållbarhet. Klimatveckan har också skapat möjligheter för möten mellan unga och organisationer som bedriver hållbarhetsarbete så som Oatly, Avanza och WWF.

Nu arbetar vi vidare mot en hållbar och inkluderande framtid

Resultatet av Cool Green Deals arbets-och utbildningsaktiviteter är imponerande. Tack vare miljöambassadörernas insatser är nu 86 000 tak, som är kompatibla med hållbara tekniker, registrerade i vår takdatabas Global Coolify. Projektet har även resulterat i en ökning av antalet byggarbetare och målare som är certifierade inom Cool Roofing-tekniken. Dessutom har kunskapen om hur man kan främja hållbarhet ökat bland ungdomar genom utbildningsinitiativet Klimatveckan.

Vi har samlat projektets ansvariga och partners för att få en inblick i deras tankar om Cool Green Deal-projektet. Se videon nedan för att lära dig mer om projektet och dess resultat.