Cool Roofing-konferensen är genomförd: Partnerskap för jobbskapande

Innovativt samarbete mellan Italien och Sverige

Den 7 maj 2024 höll vi i Sveriges första Cool Roofing-konferens där kunskap och erfarenheter utbyttes mellan Italien och Sverige. Konferensen utgör en viktig del av projektet Climate Actions for Urban and Building Sustainability (förkortat ClimaUrbanAbility) som vi genomför tillsammans med vår italienska projektpartner IIPLE, ett institut för yrkesutbildning av måleri- och byggnadsarbetare i Italien. På plats var också företaget Thermo-Logic, svenska pionjärer inom Cool Roofing som vi länge arbetat med i våra klimatprojekt. Den gemensamma länken mellan alla tre parter är engagemanget för den innovativa takmetoden Cool Roofing.

Anders Helltén, VD på Thermo-Logic. Riccardo Cariani & Luisa Sileni från IIPLE.

Vad är Cool Roofing?

I vår strävan efter att möta klimatutmaningarna har vi sett en ökad efterfrågan på hållbara lösningar som inte bara minskar vår miljöpåverkan utan också skapar arbetstillfällen och öppnar upp nya möjligheter på arbetsmarknaden. Ett sådant exempel är Cool Roofing-tekniken som innebär att tak målas vita. Vita tak reflekterar en betydande del av solens strålar tillbaka till atmosfären istället för att absorbera dem. Detta minskar takets temperatur och värmeöar i städer. Effekterna blir även minskad energiförbrukning och längre livslängd för takmaterialet. Detta gör vita tak till en viktig del av övergången till en mer hållbar och klimatanpassad bygg- och fastighetssektor.

Andreas Essgren & Anders Helltén från Thermo-Logic demonstrerar de olika coating-färgerna för representanter från IIPLE.

Syftet med konferensen

Konferensens fokusområde var att framhäva nya möjligheter till arbetstillfällen inom Cool Roofing-branschen. Genom att investera i utbildning och träning för unga och yrkesverksamma inom bygg- och fastighetssektorn skapar vi en talangpool som är redo att möta de växande behoven inom Cool Roofing-industrin. Det slutgiltiga målet med ClimaUrbanAbiliity är därför att skapa en utbildningsplan i IIPLES läroplan för att systematisera utbildning inom Cool Roofing för elever inom bygg och måleri. Genom samarbetet vill vi både rusta unga talanger med kunskap och färdigheter och öppna upp dörrarna för nya jobbmöjligheter på den gröna arbetsmarknaden. 

Vi vill rikta ett stort tack till Thermo-Logic och vår projektpartner IIPLE som gjort detta möjligt. Deras engagemang och stöd har inte bara ökat medvetenheten och intresset för Cool Roofing, utan också banat väg för nya samarbeten och möjligheter inom sektorn. Genom att fortsätta att samarbeta, investera i utbildning och sprida kunskap kan vi möta klimatutmaningarna och samtidigt skapa en mer hållbar och inkluderande arbetsmarknad. 

Isa Almäng, marknadsföringschef & Amelia Äbelö, projektledare på Doing Good ledde konferensen.