Cool Roofing: Jobbtillväxt och Hållbar Stadsutveckling i Symbios

Genom vårt nya projekt “Climate Actions for Urban and Building Sustainability”, strävar Doing Good efter att öka social inkludering, skapa arbetsmöjligheter för unga och samtidigt förbättra klimatet. Projektet har fokus på att främja Cool Roofing, en hållbar taklösning som är välkänd i USA men fortfarande relativt okänd i Sverige. Med dess tillväxtpotential skapas möjligheter för både nyskapade arbetstillfällen och en mer hållbar stadsutveckling.

Den första delen av projektet utgörs av en konferens om Cool Roofing med syfte att diskutera dagens måleri- och byggbransch samt potentialen av Cool Roofing. En av deltagarna är Thermo-Logic, svenska pionjärer inom tekniken.

Det är ännu ingen stor grej i Sverige (med Cool Roofing), men på några års sikt kommer det nog bli en boom av vita tak.

Anders Helltén
Verkställande Direktör på Thermo-Logic

Anders Helltén, Verkställande Direktör på Thermo-Logic, beskriver hur Cool Roofing har använts som taklösning i USA under 20-40 år men att man först på senare år har förstått dess fulla potential. Han betonar att Cool Roofing är enkelt och billigt att implementera och kan bidra avsevärt till att sänka den globala uppvärmningen samtidigt som det skapar jobb och sänker energikostnader.

Man har dock på senare år listat ut att det reflekterar bort mycket av UV-strålningen, vilket är det som skapar uppvärmningen på vår planet

Under konferensen kommer Thermo-Logic att dela med sig av sin expertis inom skapandet av hållbara och effektiva byggnader med hjälp av Cool Roofing. Visionen är att resultaten och slutsatserna från konferensen ska sammanställas till en utbildningsplan av IIPLE, en yrkeshögskola i Italien, som kommer möjliggöra utbildning i Cool Roofing och förhoppningsvis bidra till en bredare kännedom och användning av tekniken över hela Europa.

Illustration av den kylande effekten av Cool Roofing. Till vänster syns det vit-coatade taket (så kallat Cool Roof) som mäts upp till 28 °C. Det mörkare standardtaket till höger är mer än dubbelt så varmt, 66°C.
EnerCool (2023)

Vill du delta?

Vill du fördjupa dig i ämnet Cool Roofing och delta i diskussioner om framtidens hållbara stadsutveckling? Vänligen kontakta oss på amelia.abelo@doing-good.se för att anmäla ditt intresse.

Plats: Göteborg
Datum: 7 maj
Tid: ca 13.00-17.00

Läs mer